SPARK: Verktyget som skiljer oss från konkurrenterna

Nyheter, Vatten och stormskador, Sanering, Inomhusmiljöproblem, Fukt

I situationer som ofta är stressiga skapar SPARK-portalen lugn och trygghet. SPARK har utvecklats i nära samarbete mellan Polygon, vår leverantör av digitala lösningar, Evry och kunden HSB.

Läs mer

Radon

Inomhusmiljöproblem

Läs mer

Termisk komfort

Inomhusmiljöproblem

Läs mer

Partiklar

Inomhusmiljöproblem

Läs mer

Ventilation

Inomhusmiljöproblem

Läs mer