Nyheter

Fuktexperter sammanstrålar i Lund

Nyheter, Konstruktion torkning, Mögelskada, Vatten och stormskador, Inomhusmiljöproblem, Fukt

Under byggdoktorernas utvecklingsdag, som denna gång genomfördes tillsammans med fuktsakkunnigas erfarenhetsdag på Grand Hotel i Lund, stod Polygon för merparten av föreläsningarna. Temat för dagen var fuktskador och förebyggande fuktsäkerhetsarbete som även speglades i Fuktcentrums uppföljande infodag.

Läs mer

Polygon presenterar forskningsresultat på konferens i Kina

Nyheter, Konstruktion torkning, Riskkonstruktioner, Inomhusmiljöproblem

Polygon presenterar forskningsresultat från en studie om skadeorsaker i hus och byggnader på den internationella konferensen DBMC XVI – Durability of Building Materials and Components – i Beijing i Kina. 

Läs mer

Förebygg byggnadsskador med modern sensorteknik

Nyheter, Konstruktion torkning, Inomhusmiljöproblem, Fukt

Enligt Boverket är den enskilt största skadeorsaken i byggnader vatten och fukt. Att med ny sensorteknik kunna övervaka tillståndet av en byggnad är nästa stora möjlighet att minska kostnaderna för byggnadsskador som för branschen som helhet utgör mångmiljardbelopp.

Läs mer

Foggning doftsanerar skola

Nyheter, Sanering, Inomhusmiljöproblem

Elever och lärare klagar på en störande kemisk doft i lokalerna och vissa stannar hemma med sjukdomssymtom. Polygon kallas in för att utreda och avhjälpa problemet. I det initiala skedet utförs fuktmätning, luktanalys och foggning. Kommer insatsen att räcka eller behövs en djupare utredning för att förbättra skolans inomhusmiljö?

Läs mer

Mer fakta, mindre fukt - Fuktcentrums Informationsdag 2023

Nyheter, Riskkonstruktioner, Inomhusmiljöproblem, Fukt

Ta chansen och lär dig mer om plattor på mark av KL-trä, fuktprojektering ur beställarperspektivet, limemissioner, superisolerande puts, utredningsstrategier och utmaningar för den fuktsakkunnige. 

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt