Nyheter – Nyheter, Konstruktion torkning, Inomhusmiljöproblem, Fukt

Förebygg byggnadsskador med modern sensorteknik

Enligt Boverket är den enskilt största skadeorsaken i byggnader vatten och fukt. Att med ny sensorteknik kunna övervaka tillståndet av en byggnad är nästa stora möjlighet att minska kostnaderna för byggnadsskador som för branschen som helhet utgör mångmiljardbelopp.

"Att skador på byggnader orsakade av fukt och vatten kan ha en betydande påverkan på inomhusmiljön är väl känt sedan 1980-talet då dessa frågor i allt högre grad hamnade i fokus", menar Thomas Perman, VD Polygon Sverige. "Skademekanismerna är väl kartlagda och bygger på spridning av olika ämnen till rumsluften. Dessa kan ha sitt ursprung både från tillväxt av mikroorganismer (tex svampar och bakterier) och från olika kemiska nedbrytningsprocesser. En gemensam nämnare är att vatten (fukt) är en katalysator som krävs för att processerna ska kunna fortgå", förklarar han. "Gemensamt är även att emissioner till inomhusluften kan medföra olika sorters obehag för brukarna där allergiliknande symptom dominerar problembilden", upplyser Thomas.

Fuktexpertis inom projektering och produktion

"Åtgärder för att komma till rätta med problem är sedan länge väl kända. Det handlar om att torka byggnadsmaterialet, avlägsna skadat material och säkerställa en tillräcklig ventilation", anser Thomas. "Under 2000-talet har det funnits en stark trend att förebygga ovan nämnda problem genom att få in fuktkompetens i både projektering och produktion, vilket haft en positiv inverkan på problembilden. Att åtgärda en skada efter att byggnaden tagits i drift är oerhört mycket dyrare än att göra det i tidiga skeden", förtydligar han.

Sensorer ger statuskontroll

"När byggbranschen anpassar sig till samhällets krav på hållbarhet behövs nya lösningar. Informationsteknologin har utvecklats enormt parallellt med utvecklingen ovan", anser Thomas. "I dag finns möjlighet till användning av kostnadseffektiva sensorer med lång batteritid. Dessa kan kopplas upp via molnlösningar till olika applikationer för övervakning av en byggnads status", fortsätter han. "Som branschens ledande aktör och ett av världens största företag med fokus på byggnadsskador har Polygon tagit fram lösningar för både övervakning av befintliga byggnader och under produktionsskedet. Det mesta som behövs för att säkerställa att byggnaden eller bygget är under kontroll kan idag mätas på ett enkelt sätt", klargör Thomas.

"Nyckeln till en framgångsrik övervakning ligger i att kombinera sensorteknik och mjukvara med beprövad expertis inom byggnadskonstruktion och byggnadsskador. Det gäller i slutändan att sätta ut rätt sensorer på rätt plats baserat på en kvalificerad riskbedömning", avslutar Thomas.


Vill du veta mer om vår teknik? Kontakta Thomas Perman.

 

Polygon förebygger byggnadsskador med modern sensorteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt