Verksamhetsstöd miljö

Konsulttjänster Fukt och Miljö
Service icon

Integrera miljö och hållbarhet i verksamheten

Vi kan hjälpa dig att utvärdera din organisations miljöarbete och ledningssystem i form av redovisningar, utredningar, revision och granskning av rutiner. Du kan också få hjälp med affärsutveckling inom miljö och hållbarhet. Kort sagt kan vi hjälpa dig att minska risker och öka affärerna. Vet du var era nya, gröna affärer finns?

Anlita oss för miljöledning

Miljöledningssystem, exempelvis ISO 14 001 och integrerade verksamhetssystem för miljö, kvalitet, arbetsmiljö och säkerhet skall innehålla en grundläggande policy, tidsatta mål i en handlingsplan och även en uppföljning av miljöarbetet. I nära samarbete med er utvärderar vi miljöarbetets organisation, resultat och system i form av exempelvis redovisningar, utredningar, ledningens genomgång, revision av verksamhetssystem och granskning av egenkontroll samt årsrapporter.

Värdeskapande miljörevision

Under en miljörevision undersöker vi hur väl det interna miljöarbetet fungerar. Vi gör en systematisk granskning och kan även åta oss uppförandekodsrevisioner. Polygon har god kunskap om sociala hållbarhetsaspekter och olika standarder. Dessutom har vi lång erfarenhet efter att ha genomför över 50 interna miljörevisioner för byggentreprenörer, underentreprenörer och materialleverantörers anläggningar både i Sverige och utomlands.

Miljöspecialist på plats

Du kan anlita oss på deltid eller heltid under en kortare eller längre tid. Våra konsulter kan ta rollen som vikarierande specialist, miljöchef, projektledare eller resursförstärkning. Vi har erfarenhet av alla dessa roller och kan stötta verksamheten när en ersättare behöver finnas på plats. Hur ser dina behov ut?

Affärsutveckla med gröna lösningar

Att identifiera nya affärsmöjligheter kräver både en grundläggande förståelse för byggbranschen och insikt i de gröna utmaningarna. Polygon har alltid ett helhetsperspektiv på din affär när vi hjälper er att öka de gröna affärerna. Med intuition, lång erfarenhet och kreativitet ger vi er spetskompetens inom affärsutveckling för miljö och hållbarhet. Öka dina gröna affärer - och din lönsamhet! 

Behöver du hjälp eller har funderingar?

Ring dygnet runt på 020-235 235
icon
Varför välja Polygon

I över 60 år har vi framgångsrikt förhindrat och kontrollerat effekterna av vatten, fukt och miljöproblem genom att investera i människor, kunskap och teknik. Det har resulterat i industriledande lösningar för våra kunder. Dra nytta av vår erfarenhet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt