Nyheter – Nyheter, Konstruktion torkning, Riskkonstruktioner, Inomhusmiljöproblem

Polygon presenterar forskningsresultat på konferens i Kina

Polygon presenterar forskningsresultat från en studie om skadeorsaker i hus och byggnader på den internationella konferensen DBMC XVI – Durability of Building Materials and Components – i Beijing i Kina. 

Flera aktörer i byggindustrin har tillsammans startat ett forsknings- och utvecklingsprojekt för att ta fram anvisningar för hur hus och byggnader i trä ska projekteras så att fuktrelaterade skador undviks. Akademiska Hus, Trä- och möbelföretagen, TräCentrum Norr, Cementa och Polygon står för huvudfinansieringen i projektet som utförs vid och i samarbete mellan Lunds Tekniska Högskola och Polygon.

Forskning, Utveckling och Innovation är en viktig del i Polygons arbete att driva utvecklingen framåt mot ett mer hållbart samhälle. Läs mer om studien som presenterades under konferensen här.

För ytterligare information maila projektledare och utförare S. Olof Mundt-Petersen eller ring på 072-245 19 19.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt