Nyheter – Nyheter, Miljö

SBTi godkänner Polygons kortsiktiga vetenskapligt baserade mål för utsläppsminskning

En viktig milstolpe i Polygons hållbarhetsarbete kan nu förmedlas! Science Based Targets-initiativet (SBTi) har officiellt godkänt våra kortsiktiga vetenskapligt baserade mål för utsläppsminskning.

Detta godkännande understryker Polygon Groups åtagande att bekämpa klimatförändringar och anpassa sina affärsmetoder och mål till den mest rigorösa klimatforskningen och principerna i Parisavtalet. För att vara det företag vi strävar efter att vara har vi satt upp ambitiösa mål.

Axel Gränitz, VD för Polygon Group, säger:
"Våra vetenskapligt baserade mål visar vårt engagemang för att bygga en hållbar verksamhet genom att inte göra det som är lätt utan det som är nödvändigt. Jag vill att mina kollegor ska känna sig stolta över att arbeta för Polygon och genom att låta vetenskapen styra våra åtgärder förbereder vi vår verksamhet för framtiden och stödjer våra kunder på deras miljöresa."

GODKÄNDA MÅL

Våra godkända mål omfattar betydande minskningar inom alla tre utsläppsområdena:

  • Polygon Group AB åtar sig att minska de absoluta utsläppen av växthusgaser i scope 1 och 2 med 42% till 2030 från basåret 2022. 
  • Polygon Group AB åtar sig även att minska utsläppen av växthusgaser i scope 3 med 51,6% per euro förädlingsvärde inom samma tidsram.
 

HUR GENOMFÖRS DETTA?

Polygons kärnverksamhet har länge varit inriktad på att rädda värden och återställa skadad egendom i stället för att ersätta den. Under årens lopp har Polygon utvecklat tjänster för förebyggande, kontroll och utvärdering för att minska miljöpåverkan och de ekonomiska kostnaderna för våra kunder.

Vi ökar för närvarande takten i arbetet med att genomföra en rad initiativ för att uppnå våra vetenskapligt baserade mål på kort sikt. Utsläppsbudgetar fördelas för närvarande till alla våra 18 länder som en del av affärs- och budgetplaneringen.

Camilla Annerling Barck, hållbarhetschef på Polygon Group, kommenterar:
"Den senaste klimatforskningen från FN:s klimatpanel (IPCC) - som av FN beskrivs som "röd kod för mänskligheten" - visar att det fortfarande är möjligt att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5°C, men att vi är farligt nära den tröskeln. Polygon är stolta över att ha satt vetenskapligt baserade mål, vilket positionerar oss som branschledare i övergången till en koldioxidsnål ekonomi."

Polygonkoncernen kommer fortsatt att engagera alla intressenter i miljöarbetet – både medarbetare, leverantörer och kunder. Denna kollektiva insats är avgörande för att anpassa oss till de ambitiösa mål som satts upp av den globala klimatforskningen och för att säkerställa en hållbar framtid för alla.

 

Läs mer om Polygon Groups handlings- och kommunikationsplan HÄR.

För vidare information, kontakta:
Camilla Annerling Barck, Hållbarhetschef Polygon Group
camilla.annerling.barck@polygongroup.com, 0732-50 51 03

SBTi godkänner Polygons kortsiktiga vetenskapligt baserade mål för utsläppsminskning

Vad är SBTi?

SBTi är ett globalt organ, ett samarbete mellan United Nations Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI), Världsnaturfonden (WWF) och CDP. Det möjliggör för företag att sätta upp mål för utsläppsminskningar i linje med den senaste klimatforskningen.

Vetenskapligt förankrade mål är mål för minskning av växthusgasutsläpp, vilka ligger i linje med den nivå av koldioxidminskning som krävs för att uppnå målen i Parisavtalet. Nämligen att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C över förindustriell nivå.

Polygons kärnverksamhet är hållbar

Vi är det hållbara alternativet

Polygons hållbarhetsprogram är grunden för hela vår verksamhet och en naturlig del i allt vi gör. Vi kallar det för vårt ansvar

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt