Nyheter – Vatten och stormskador, Fukt

Dubblering av frostskador inleder året

Den stränga kylan som slog till i början av året fick en ovälkommen konsekvens för husägare: sönderfrusna vattenledningar. Företag som åtgärdar vattenskador och de drabbade husägarnas försäkringsbolag märker en kraftig ökning av antalet fuktskador orsakade av spruckna rör. Polygon ger här sina råd till husägare som vill vara på den säkra sidan.

Över hela Sverige har frysskador ökat på grund av de snabba väderomslagen och de extrema temperaturskillnaderna. Som tur är representeras Polygon från Kiruna i norr till Malmö i söder och den rikstäckande närvaron gör att vi snabbt kan mobilisera resurser från landets olika depåer.  

För Polygons del har januari 2024 inneburit närmare en fördubbling av anmälda vattenskador som kan ses som väderrelaterade. Det är en ökning, framförallt gällande frysskador, men även översvämningsskador har ökat eftersom stora snömängder börjat smälta runt om i Sverige.   

Isproppar pga sträng kyla 

Den största ökningen av anmälda skador har skett i distriktet Värmland, där mer än dubbelt så många uppdrag inkom i januari 2024 än samma period förra året. “De vanligaste skadorna uppstår när vattnet fryser i ledningarna och spränger rörkopplingar, vilket leder till vattenskador när vattnet börjar rinna igen”, berättar Fredrik Björk, Polygons arbetsledare för avfuktning i Värmland. “Anledningen är enligt mig att det ena dagen varit -25 och andra dagen +5. Överlag har det varit kallare än vanligt och 25-30 minusgrader i flera veckor i rad tillhör ovanligheterna. När de stora snömängderna och ispropparna sedan tinade framförallt under en av de ‘varmare’ helgerna brakade det loss”, menar han. 

Rör nära ytterfasad mest utsatta 

“Dessa frysskador är lika vanligt förekommande i nybyggen som i äldre hus såsom sommarstugor och villor. Byggnader med grunda ytterväggar och vindar där rören ligger nära ytterskalet är de mest drabbade”, fortsätter Fredrik. “Detta beror på att det vid långa perioder av kyla, särskilt när ingen är hemma för att använda vattnet, kan bildas isproppar och trycket från det frysta vattnet kan spränga rören. Vanligt är exempelvis problem med isproppar i utkastarna, vilket ger vattenläckage i väggar eller utanpå husfasaden”, förklarar han.  

Skadehantering initieras direkt 

Fredrik menar att processen på skadeplatsen i stort sett är densamma. “När teknikern kommer till platsen utförs olika åtgärder beroende på skadans omfattning. Vid akuta situationer, som sprutande vatten, sugs vatten upp efter åtgärdad läcka och besiktning samt fuktmätningar görs för att bedöma skadans utbredning”, förmedlar han. “Det avgörs då även hur mycket material som kan räddas alternativt bör rivas, samt vad nästa steg i skadeprocessen bör vara. Avfuktare monteras i väntan på försäkringsbolagets beslut om hantering. Om det finns misstankar om asbest eller andra farliga material hanteras detta enligt specifika riktlinjer för säkerhet och miljö”, tydliggör Fredrik. Det som sker under första besöket rapporteras till försäkringsbolaget.  

Hur kan jag undvika frostskador? 

Polygons råd gällande hur du håller fastigheten sund och hållbar under vinterhalvåret är främst genom att behålla en viss nivå av konstant uppvärmning och ventilation för att undvika frysning, kondens och fuktskador. För att försäkringen ska gälla krävs att fastighetsägaren haft tillsyn kring huset och inte sänkt värmen för mycket. Kontrollera därför villkoren i just din försäkring för att vara säker på att få ersättning vid vattenskador och översvämningar.  

Förebyggande åtgärder ett måste 

Sammanfattningsvis är det viktigt att tänka förebyggande och att vidta åtgärder för att minimera risken för frysskador och vattenskador, särskilt under perioder av extrema väderförhållanden. Skulle olyckan ändå vara framme finns Polygon alltid vid din sida!  

Vill du veta mer om frysskador? Kontakta Fredrik Björk.

 

Radiointervju

Det har varit extremt många frysskador i Värmland i år. Michael Carlsson, Polygons regionchef för Värmland, och Malin Brandin Bolund, skadechef Länsförsäkringar Värmland intervjuades i ärendet av P4 Värmland. Lyssna på inslaget här.

Fuktrisk vid sänkt temperatur och avstängd värme

Sänkt inomhustemperatur eller avstängd värme under vinterhalvåret kan tyvärr kosta mer än det smakar. Polygon hjälper dig att hantera utmaningen.

Undvik frysskador

  • Underhållsvärme. Ca 15 grader minimum i alla typer av hus och byggnader. I större fastigheter kan det behövas klimathållning via fläktar och avfuktare. Notera att även om det mitt i rummet är önskad temperatur kan det vara kallare närmare yttervägg och tak.  

  • Tillsyn av byggnaden när du är bortrest. Be gärna din husvakt spola i toaletterna och testa kranarna i köket om det är väldigt kallt ute under många dagar i rad. Då minimeras risken för att isproppar bildas.  

  • Sommarstugan. Stäng av vattnet, töm ledningssystem och installationer på vatten samt behåll underhållsvärme.  

  • Upptäckt isbildning eller spricka i rör? Sätt inte på värmen för att tina proppen. Kontakta istället ett skadehanteringsbolag som kan “torka isen” utan att det ger vattenläckage. 

  • Försäkringsbolaget. Se över din försäkring gällande vattenskador, översvämning och läckage. Vad står under Aktsamhetskrav i just dina villkor?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt