Nyheter – Tillfälliga klimatlösningar, Nyheter, Mögelskada, Inomhusmiljöproblem, Fukt

Fuktrisk vid sänkt temperatur och avstängd värme

Rusande elpriser och krav på besparingar lockar till sänkt inomhustemperatur eller till och med avstängd värme under vinterhalvåret. Tyvärr kan det kosta mer än det smakar att kallställa föreningsgården, kulturbyggnaden eller sommarstugan. Risken är stor att fuktskador, mögelpåväxt och frysskador uppkommer och konsekvenserna kan bli väldigt kostsamma. Med lång erfarenhet av tillfällig klimathållning hjälper Polygon dig att hantera utmaningen.

De flesta fastighetsägare, både privata och offentliga, ser inför vinterhalvåret över sin elförsörjning. Den spontana åtgärden för att hålla nere elkostnaden kan vara att sänka temperaturen eller till och med stänga av uppvärmningen helt. Men finns det risker med denna handling.

Risker då elen sänks eller stängs av

”Det första som händer är att temperaturen sjunker inomhus och närmar sig utomhusluften. Risken är då stor att vattenledningar och installationer fryser. Om en byggnad ska kallställas behöver därför ledningssystem och installationer tömmas på vatten. Detta finns det ofta direktiv för hos ditt försäkringsbolag”, säger Kent Bergström, utvecklingsansvarig för tork- och mätmetoder på Polygon. 

”Ännu en direkt effekt är att även den relativa fuktigheten (RF) blir lika som utomhusluftens. Begreppet RF är enkelt uttryckt ett mått på hur mycket fukt som finns i förhållande till hur mycket fukt luften kan innehålla vid en viss temperatur”, förklarar Kent. ”Detta påverkar konstruktioner och material såsom trä, gipspapp, mattor, tapeter och stoppade möbler. Här är den största risken den höga relativa fuktighet som skapas vid nya förutsättningar inomhus. Når fuktigheten ca 90% RF sker främst två saker”, menar han:

  • Material sväller
  • Mikrobiell tillväxt

”Under den kallaste delen av vinterhalvåret är det liten risk att det sker en mikrobiell tillväxt eftersom temperaturen är låg. Men då våren kommer och utomhusluftens temperatur ökar kan du mötas av en del överraskningar i din byggnad”, berättar Kent. "När temperaturen ökar inomhus håller materialen fortfarande en relativt hög fuktighet, vilket ger möjligheten för mikroorganismer att växa till. Efter en tid har materialet ställt sig i jämvikt med luften och då minskar risken", förklarar han.

Risken är alltså inte under vintern då man stänger av elen, utan när värmen kommer åter. Material som då alstrat fukt påverkas när temperaturen ökar.

Hur kan skador och påväxt undvikas?

Det finns två grundläggande sätt att hålla fastigheten sund och hållbar. Det första är att behålla värmekälla och ventilation på ”underhållsvärme” ca 10-15°C under vinterhalvåret. Det andra är att hålla den relativa fuktigheten på <70-75% RF i inomhusmiljön.

I sommarstugor är rådet alltid att öppna kranar, stänga av vattnet, blåsa ur vattenledningar och ha underhållsvärme i huset. Strömavbrott kan alltid ske så var vaksam vintertid, men med låg RF är frysrisken liten överlag.

Många fastigheter och byggnadsdelar är dock större än sommarens lusthus. Hur kan ett sunt energisparande och minimering av framtida skador ske samtidigt som konsekvenserna av temperatursänkning hålls i schack? Går det att undvika frysning, kondens, påväxt och fuktskador?

”För att en byggnad såsom ett museum, en kyrka, en herrgård eller ett föreningshus ska ”må bra” och skador minimeras året om behövs någon form av uppvärmning. Även i större utrymmen och byggnader rekommenderas underhållsvärme, men det är av största vikt att även automatisk kontroll av inomhusluftens relativa fuktighet sker”, uttrycker Kent. ”Det innebär att luftens relativa fuktighet hålls på en låg nivå med avfuktare på plats under vinterhalvåret. Olika lösningar finns att tillgå och Polygon hjälper dig att hitta rätt just för din fastighet”, påminner han.

Informationen i pdf-format.

 

Kontakta oss för hyra av avfuktare. Baserat på lång erfarenhet hjälper vi dig att skapa rätt förutsättningar för din fastighet, vilket i längden sparar mer än det kostar!

Kundsupport dygnet runt på 020-235 235 eller order@polygongroup.com.

 

Fuktrisk vid sänkt temperatur och avstängd värme

Minimera risken för oönskade följdskador

  • Behåll värmekälla samt ventilation på ”underhållsvärme” ca 10-15°C under vinterhalvåret.
  • Håll den relativa fuktigheten på <70-75% RF i inomhusmiljön.

Vad händer i inomhusluften vid en temperatursänkning?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt