Nyheter – Konstruktion torkning, Vatten och stormskador, Fukt

Nattlig insats på sjukhuset

Klockan 20.00 inkommer ett anrop till vår jour. En akut uttryckning krävs då det rinner vatten utmed väggarna på Sundsvalls Sjukhus samtliga 8 våningar. Den snabba nattliga hanteringen räddar mesta möjliga värden eftersom minimalt med rivning krävs.

En vattenledning går sönder och det läcker i slitsarna från våning 7 till suterängplan. Bröderna Ulander från Polygons Sundsvall-depå rycker ut direkt för att hjälpa till. Väl på plats kunde läckaget lokaliseras fort och vattenflödet stoppas. Besiktning och fastställande av skadeomfattning genomfördes och torkningsprocessen startades direkt därefter. Det som började som ett snabbt jourjobb kl 20 krävde en större insats då lösningen inte var omedelbar. Istället blev det en hel arbetsdag som avslutades kl 04.

Snabb torkinsats räddar värden

“Denna typ av utryckning och åtgärder är vanligt förekommande för Polygons tekniker”, menar Alexander Ulander, fukttekniker i Sundsvall. “Det viktigaste vid vattenskador är att så snart som möjligt efter skadetillfället få till en torkinsats. Får vi ta oss an de drabbade ytorna inom kort tid efter att skadan inträffat finns många fördelar med torkning istället för rivning  - både gällande miljö, plånbok och tid”, förklarar han.

Vi var två personer på plats, jag som är fukttekniker och min bror från sanering. Tack vare att det blev en snabb insats behövde inte vatten sugas upp och eftersom det var en färskvattenledning som sprungit läck behövde inte något våningsplan saneras”, berättar Alexander. “För att åtgärda återstående fuktproblem borrades hål för VP-rör direkt, de små plaströren monterades och varmluft blåstes in för att torka mellan väggarna. Fyra stora LKW-torkar sattes in på varannan våning och blåste under en veckas tid varmluft för att torka utrymmena”, fortsätter han.

Både tids- och miljövinst

“Produktion av byggmaterial genererar mycket koldioxid. Därför blir det en miljövinst då vi torkar istället för river eftersom mindre efterfrågan på nytt byggmaterial medför lägre CO2-utsläpp. Det innebär även en besparing då mindre rivningsarbete ger en lägre kostnad för byggmaterial och därmed även lägre kostnad för återuppbyggnad”, utvecklar Alexander. “Dessutom kan torkning istället för rivning innebära en tidsvinst för den drabbade då vi ofta hittar smarta lösningar så att hela eller delar av lokalerna kan fortsätta att användas under torkperioden”, delger han.

Utvecklande samarbete mellan roller Genom nyfikenhet och samarbetsvilja kan tjänsterna ibland flyta in i varandra, vilket resulterar i att vissa arbetsuppgifter kan hanteras av fler medarbetare. “Många av oss på sanering har deltagit vid så många torkuppdrag har vi lärt oss förfarande, beräkningar och tankesätt inför torkning av en skada som denna. Därför kunde jag och brorsan efter att ha pratat lösningar starta torkprocessen i olika ändar av byggnaden för en mer tidseffektiv skadehantering”, klargör Rasmus Ulander, saneringstekniker i Sundsvall. “Alla Polygons medarbetare uppmanas att ha övergripande kunskap gällande hela
företagets tjänsteutbud. Allt för att vi alla ska kunna bidra med en helhetssyn kring kundernas behov eller skada”, uttrycker han.

Polygons snabba tillgång till och effektiva torkning av konstruktionen förhindrade att schakt och väggar behövde rivas och återuppbyggas. Pengar sparades åt både försäkringsbolag och sjukhus samt att onödiga miljöutsläpp förhindrades då den speciella mineralullen i schakten kunde räddas och endast delar av en vägg i ett badrum behövde rekonstrueras efter hanteringen av skadan.

Vill du veta mer om uppdraget? Kontakta Alexander Ulander.

Polygon - akut torkinsats Sundsvall Sjukhus
Polygon - nattlig torkinsats på Sundsvalls Sjukhus

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt