Nyheter – Tillfälliga klimatlösningar, Nyheter

Fuktsäkert modulbygge i Täby Park

Täby Park, den moderna och hållbara stadsdelen som byggs på den plats norr om Stockholm där Täby Galopp tidigare huserat. Ett av bostadsprojekten med stadsradhus och modullösningar för lägenheter är mitt i produktionsfasen. Polygon deltog under projekteringen gällande torklösning och under själva produktionen ansvarar vi för klimatlösningar, installering av torkar, RBK-mätningar och lufttäthetsprovningar.

Titania AB valde Junior Living / MFH Bygg AB som totalentreprenör för projektet att uppföra 226 lägenheter med prefabricerat byggsystem. Det innebär att ett ramverk av betong byggs och färdiga lägenhetsmoduler, tillverkade av Junior Living, ställs in i betongstommen, vilken i sin tur byggts på traditionell grund med eller utan källare. Lägenheterna på 33 kvm är komplett utrustade med kök, badrum och balkong, helt färdigställda på fabrik med all inredning. 

Fuktsäkerhet prioriterat

“När företaget beslutade att ändra inklädnad på modulerna från plåt till cementstabiliserad skiva gav detta förändrade krav på Relativ Luftfuktighet (RF) i stommen. Begreppet RF är enkelt uttryckt ett mått på hur mycket fukt som finns i förhållande till hur mycket fukt luften kan innehålla vid en viss temperatur”, förklarar Peter. “Polygon anlitas för att hantera utmaningen och ansvara för klimathållningen av stommen genom regelbundna mätningar och installation av torkar”, fortsätter han.

Fukthantering planeras vid projektering

I Sverige bygger vi med fuktiga byggmaterial som betong, spackel och lim i fuktiga miljöer, vilka påverkas av säsong och väderlek. I de temporära klimatkontrollerna styr vi temperatur och luftfuktighet på olika sätt och med de metoder som krävs i varje enskilt byggprojekt. Ofta anlitas vi mitt i projektet när fukthalten redan är alltför hög. I det här projektet anlitades vi redan i projekteringsfasen. Det gör att vi kan hjälpa kunden att arbeta förebyggande och proaktivt genom att göra rätt redan från början.

Olika byggmetoder i samma produktion

Detta projekt består av två typer av byggen. Del ett består av modulbyggen med en flervåningsbyggnad med ca 120 lägenheter samt två mindre byggnader med ca 60 lägenheter per hus. Bottenvåningen i det större huset kommer även att inrymma fyra kommersiella lokaler. Del två innebär produktion av åtta stadsradhus i samma område. Dessa byggs med konventionell betongstomme med utfackningsväggar. Utöver fuktsäkerhet och klimathållning genomför vi här även RBK-mätningar.

Täthetsprovning är nyckeln

Alla projektets byggnader är idag på plats och nästa steg i modulbygget är att komplettera stommen så att delarna sys ihop till en fungerande enhetlig byggnad med VVS, el, loftgångar osv. Polygon har skött klimatmätningar och monterat avfuktare i två av modulbyggnaderna, medan den tredje återstår. Lufttäthetsprovning kommer att ske som sista moment från vår sida i samtliga byggnader. Ett viktigt moment som är nyckeln till brandsäkerhet, ljudisolering, värmeförluster och luktspridning. 

Den korta byggtiden på cirka ett år gav förväntansfulla boenden möjlighet till inflytt vid årskriftet 2023.

Vill du veta mer kontakta Peter Johansson.

 

Polygon - Fuktsäkert modulbygge i Täby Park
Polygon - Fuktsäkert modulbygge i Täby Park

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt