Traineeprogram utbildar framtidens Fuktkonsulter

Nyheter

Är du utbildad ingenjör och är intresserad av byggprocessen? Lockas du av en spännande roll som trainee i en platt och kundnära organisation i ett företag med kraftig tillväxt? Då kanske du är en av Polygon|AKs framtida Fuktkonsulter!

Läs mer

Kunderbjudandet stärks i Göteborgsområdet

Nyheter, Mögelskada, Vatten och stormskador, Sanering

Under 2018 breddade Polygon Sverige AB sitt erbjudande genom att saneringsverksamhet etablerades i Stockholm, Mälardalen, södra Norrland och Dalarna. Tillväxten skedde genom förvärv av Refix Skadesanering AB och Caliber Sanering Sverige AB. I november tas nästa steg i utvecklingen då saneringsverksamhet startas även i Göteborg.

Läs mer

Nyhetsbrev Juni 2019

Nyheter

Polygon och AK-Konsult fortsätter att vara med och leda förändring och bidra till att ny kunskap sprids i branschen. För att beräkna skaderisk på konstruktion, och därmed framtida inomhusmiljöproblem, försöker vi i ett SBUF-finansierat projekt standardisera beräkningar av hur fukt omfördelas i betong över tid. Läs även mer om varför goda relationer är ovärderliga och om hur vi kallas in som fuktexperter efter en brand i två flerfamiljshus.

Läs mer

Personlig relation med gemensam kund ger synergieffekter

Nyheter, Konstruktion torkning, Mögelskada, Vatten och stormskador

Förvärvet av Refix Skadesanering i oktober 2018 har inneburit att Polygon|AK kan erbjuda ett helhetsåtagande som underlättar för kunden samtidigt som det bidrar till en smidig skadehanteringsprocess internt. En helhetslösning med tjänster från sanering och rivning till fuktutredning och återställande, gagnar både oss och en viktig gemensam kund, nämligen Botkyrkabyggen.

Läs mer

Fuktexperter torkar släckvatten- skador efter stor brand

Konstruktion torkning, Vatten och stormskador

Den 16 januari klockan 22.48 inkom larmet om en brand som snabbt spred sig i två sammanlänkade huslängor på Timmervägen i stadsdelen Södra Ryd, Skövde. Sex styrkor från räddningstjänsten hjälpte till i släckningsarbetet av flerfamiljshusen. Polygon och AK-konsult kallades in som fuktexperter för att hantera fukt- och vattenskadorna efter släckvattnet.

Läs mer