Bevara byggnadens egenskaper och höj värdet

Förvaltning

När byggnaden står klar och brukare eller hyresgäster har flyttat in, övergår arbetet till att bevara och utveckla fastighetens värde. Under förvaltningsfasen anlitas vi av fastighetsägare, förvaltare eller hyresgäster i kommersiella lokaler.

För förvaltare som vill veta mer om byggnaden erbjuder vi inventeringstjänster, fuktstatusinventering, våtrumsinventering, radoninventering och radonutredning. Detta för att skapa underlag till viktiga framtida investering. Vi bistår också med löpande åtgärder för underhåll vid exempelvis vattenskador och utreder inomhusmiljöproblem med till exempel dålig luft eller bristande komfort. Polygon hjälper dig genom hela processen - från att ett problem med inomhusmiljö, radon eller fukt har rapporterats, till färdig åtgärd.

Miljöcertifiera byggnaden

För att höja byggnadens värde och öka avkastningen kan fastighetsägaren miljöcertifiera en befintlig byggnad. Då är det avgörande att utreda energianvändning och byggnadens halter av fukt, farliga ämnen och radon.

Polygon har även uppdrag för museer som behöver hålla exakt rätt klimat för att bevara ovärderliga föremål. Vi står vid din sida hela tiden.

Fördelar

  • Högeffektiva och diskreta avfuktare vid vattenskador
  • Läcksökning vid vattenskador
  • Kvalificerade inomhusmiljöutredningar
  • Kvalificerade beräkningar och risksimulering vid åtgärder
  • Råd och stöd vid miljöcertifieringar

Förvaltning: Våra tjänster

Omfattningsrapport

Med den här tjänsten får du en konkret rapport avsedd för ditt försäkringsbolag. Rapporten beskriver omfattningen på skadorna. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med försäkringsbolag och ser till att rapporten har rätt avgränsning och innehåll.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt