Vi förebygger och avhjälper vattenskador, fukt- och miljöproblem i alla typer av byggnader

En byggnads fem faser

Polygon och AK-konsult förebygger och avhjälper vattenskador, fukt- och miljöproblem i byggnader. Vi är delaktiga i en byggnads samtliga faser och är din fuktexpert under såväl produktionstid som förvaltningsskede.

Vi erbjuder tjänster inom fukt-, vatten-, och brandskador, konsulttjänster inom skadeutredning, fuktsakkunnigtjänster, utbildning, miljö, tillfällig klimatkontroll och läcksökning.

 

Vi erbjuder tjänster inom en byggnads alla faser