Dags att avveckla byggnaden

Rivning

När det är dags att riva en byggnad finns det en rad områden att tänka på. Vi hjälper er att ta reda på om och var det finns farligt avfall så att det kan tas omhand på rätt sätt.

Avfall från miljöfarliga ämnen omgärdas av lagar och regler. Vi hjälper er att säkerställa att avfallet hanteras på rätt sätt. Polygon och AK-konsult utför även entreprenadkontroll i byggnader som ska tas ner.

Rivning: Våra tjänster

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt