Din specialist i alla frågor som rör fukt

Entreprenad

Vi arbetar på uppdrag av byggherrar och entreprenörer. Så här kan vi stötta dig i entreprenadskedet!

Så hjälper vi dig

För att du ska kunna styra byggprojektet enligt gällande lagar och regleringar behövs en expert i alla frågor som rör fuktsäkerhet och fuktskador. Med lång erfarenhet av olika typer av byggprojekt i varierande omfattning, har vi den kompetens som krävs.

Polygon bevakar att kraven i fuktsäkerhetsbeskrivningen följs. Vi går fuktronder och säkerställer att fuktsäkerhetsdokumentationen upprättas. Bygg in trygghet i ditt projekt!

Så hjälper vi dig som är entreprenör

Genom att upprätta en fuktsäkerhetsplan beskriver vi hur arbetet med fukt, fuktronder, fuktmätningar och täthetsprovning osv behöver genomföras. Vid behov genomför vi RBK, GBR och täthetsprovningar med tidig läcksökning och högeffektiva avfuktare. Vi tillhandahåller även utrustning som ger rätt torkklimat på byggplatsen.

För att underlätta för dig som kund i större projekt erbjuder vi en Projektledare Fukt. Projektledare Fukt sköter all kontakt mellan Polygon och entreprenören kring alla behov som uppstår på byggarbetsplatsen.

Vi utbildar både tjänstemän och yrkesarbetare

Polygon är även delaktiga i arbetsberedningar och ger hantverkare och underentreprenörer instruktioner gällande fukt och klimat. Vi utbildar personalen ute i bodarna genom att beskriva i vilken ordning vissa moment behöver utföras och hur krav på exempelvis lufttäthet ska uppfyllas i energisnåla byggnader. Enkla saker som hur ett fönster tätas gör stor skillnad. Bara den som har varit med på en lufttäthetsprovning vet hur noga det är!

Fördelar

  • Håll tidplanen i byggprojektet
  • Håll budget
  • Minska kostnader för akuta åtgärder
  • Minska risken för oväntade kostnader, till fördel för både byggherre och entreprenör.

Entreprenad: Våra tjänster

Projektledare Fukt

När du behöver en kontaktperson som kan samordna både fukt och klimatkontroll med rådgivning, konkreta mätningar och klimatstyrning kan du anlita en projektledare fukt från oss.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt