Metodiskt arbete med fukt och miljö

Projektering

Under projekteringsfasen hjälper vi till med att upprätta kravhandlingar för byggnaden i både nyproduktion och ombyggnation.

Baserat på ByggaF och vår egen expertis tar vi fram en metodik för fuktsäkerhet och är ett sakkunnigt bollplank för projektörerna. Vi arbetar främst på uppdrag av byggherren men även arkitekter, konstruktörer, projektledare och totalentreprenörer.

Våra specialister har lång erfarenhet av att hantera risker och utmaningar i byggprojekt. Genom att ta hänsyn till varje projekts förutsättningar kan vi hjälpa er att ta fram en plan eller visa exempel på lösningar i liknande projekt.

Fördelar

  • Skapa förutsättningar att hålla tidplanen för genomförandet av byggprojektet
  • Håll budget
  • Minska kostnader för akuta åtgärder
  • Medvetandegör kostsamma risker