Anlita oss tidigt för bästa resultat

Förstudie

Ett förebyggande fuktsäkerhetsarbete börjar redan under förstudien.

Börja med en utredning

I det här tidiga skedet av nybyggnation kan Polygon tillföra kunskap om fukt, vilket medför realistisk förväntning på tiden för genomförande av projektet. Finns det planer på att anpassa byggnaden efter miljökrav eller miljöcertifieringar kan vi bistå med rådgivning och samordning.

Inför en ombyggnation utför vi samma arbete som i nyproduktion, förutom att vi även utreder olika problem. Den befintliga byggnaden behöver utredas innan planeringen kan påbörjas. Inför ombyggnation finns det dessutom BBR-krav på att utreda byggnadens status innan ombyggnad påbörjas. Genom att ta reda på hur byggnaden fungerar idag, kan vi föreslå förändringar och åtgärder.

Polygon utför bland annat miljöinventering, inventering av radon, fuktstatusinventering, termografering och beräkningar av fukt och värme. Vi hjälper dig som är fastighetsägare, totalentreprenör eller projektledare hos byggherre, entreprenör eller extern konsult att förutse utmaningarna med fukt. Räkna inte med att frågor löser sig automatiskt under projekteringsfasen!

Fördelar

  • Minska risken för oförutsedda kostnader och konsekvenser, både vid nyproduktion och ombyggnation
  • Håll tidplanen i byggprojektet
  • Håll budget
  • Minska kostnader för akuta åtgärder

Förstudie: Våra tjänster

Projektledare Fukt

När du behöver en kontaktperson som kan samordna både fukt och klimatkontroll med rådgivning, konkreta mätningar och klimatstyrning kan du anlita en projektledare fukt från oss.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt