Nyheter – Nyheter

Samarbete över landsgränserna

En förödande brand i Norge fick Polygon Norge, POLYGONVATRO och Polygon Danmark att slå ihop sina resurser och tillsammans genomföra en sanering till ett värde av 40 miljoner norska kronor. Fabriken kunde öppnas igen precis i tid till det viktiga sillfisket.

Tidigare i sommar, den 2 augusti, började en fiskfabrik i det norska samhället Senjahopen brinna på grund av en gaffeltruck som fattade eld. Fredagen därpå åtog sig Polygon Norge uppdraget att rengöra byggnaden från sot och på måndagen var Polygon på plats för att utföra arbetet.

Tack vare kollegorna i Tysklands jourteam, fick det norska teamet stöd och hjälp med material, kemikalier och tekniker. I starten arbetade 80 Polygontekniker med att tvätta bort sot från fabriken och maskinerna.

Större skador = större engagemang
Senare i veckan bröt en ny brand ut i en annan del av anläggningen. Än en gång fanns Polygon vid kundens sida. Tekniker från Norge, Tyskland och Danmark kallades in och material skickades efter från Eurostock i Holland.

Idar Kjøsnes, som ledde projektet på Polygon, beskriver situationen:

– Allt började med en brinnande gaffeltruck. Vi kom dit med 80 män för att undersöka brandskadorna, men senare uppstod ytterligare en brand i en annan byggnad på området. Allt som redan hade sanerats var tvunget att saneras igen, samt ytterligare 4 000 m2. Därmed fördubblades skadorna från en dag till en annan.

Tone Alfredsen, fiskfabrikens kvalitetschef, var till en början orolig över den tajta tidsplanen. Men trots att hon oroade sig över all utrustning i fabriken och de strikta säkerhetsföreskrifterna för livsmedel förlorade hon aldrig hoppet.

– Jag är väldigt glad över att Nergård och Polygon samarbetade kring underhåll och städning så att vi kunde vara effektiva. Jag är också glad över att alla hade målsättningen att projektet skulle vara slutfört innan den nya sillsäsongen började. Och det lyckades!

Inga förändringar i tidsplanen trots dubbel arbetsbörda
Sammanlagt arbetade 160 tekniker från Polygon dygnet runt – 100 personer under dagen och 60 på natten. Norge, Tyskland och Danmark samt Eurostock i Nederländerna arbetade tillsammans i det här enorma projektet.

Trots att Idar har mycket lång erfarenhet från branschen har han aldrig upplevt något liknande.

– Det här är det största projekt som Polygon Norge någonsin har genomfört. Prislappen för de ursprungliga skadorna var nästan 20 miljoner norska kronor och detta belopp fördubblades sedan. Det innebär att skadorna har ett värde på totalt 40 miljoner norska kronor för Polygon. Det är enormt mycket!

Tone känner likadant:

– Jag har aldrig varit med om något som kan jämföras med det här och jag kommer att ta med mig den här erfarenheten. Polygon har metoder och detaljer som vi kanske aldrig hade tänkt på.

Trots den nya branden ändrades inte tidplanen. Enligt planeringen skulle arbetet vara klart den 10 oktober, det blev klart den 9 oktober, precis i tid för det viktiga sillfisket.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt