Tijdelijke klimaatcontrole in de voedingsmiddelenindustrie

Tijdelijke klimaatcontrole
Service icon

Het juiste klimaat voor voedingsmiddelenproductie

Tijdens de productie van voedingsmiddelen is het juiste klimaat van groot belang voor de productkwaliteit. Een onjuiste vochtigheidsgraad kan leiden tot condens, mist- en ijsvorming, verkleving en verontreiniging tijdens productie, onderhoud, testopstellingen en uitval- of piekmomenten. Polygon helpt u deze problemen te voorkomen.

Polygon is specialist op het gebied van tijdelijke klimaatcontrole. U kunt daarbij denken aan koelen en verwarmen, maar ook vochtbeheersing. Ook in de voedingsmiddelenindustrie hebben wij ruime ervaring in het leven van klimaatoplossingen. Polygon beschikt hiervoor over een uitgebreide vloot aan adsorptie- en condensdrogers, koelers, heaters en ventilatoren. Onze apparatuur is flexibel, geluidsarm en eenvoudig te installeren, daarnaast voldoet het aan de hoogste hygiëne eisen voor voedingsmiddelenproductie.

Klimaatproblemen in de productiehal

Onze experts komen regelmatig in aanraking met 2 veelvoorkomende problemen in productiehallen:

  • De productiehal moet voldoen aan uitgebreide wettelijke eisen omtrent gezondheid en veiligheid. Dit betekent dat er regelmatige reiniging plaatsheeft, deze reiniging brengt vocht met zich en leidt tot hoge luchtvochtigheid. In combinatie met de koude lucht in de fabriek zorgt dit voor een verzadigde omgeving, waar de lucht geen vocht meer op kan nemen. Er ontstaat dan condensering en mist in de productiehal.
  • Een tweede probleem is het vochtgehalte in voedingsmiddelen. Ook dit moet aan strikte eisen voldoen en dat vereist dure klimaatregelingsapparatuur.

De oplossingen van Polygon

Om te zorgen dat voor een juist klimaat op ieder moment leveren wij klimaatcontrole. Bijvoorbeeld tijdens onderhoudswerkzaamheden aan de vaste klimaatregelapparatuur of in geval van extreme weersomstandigheden. Onze experts zorgen voor:

  • De juiste vochtigheidsgraad en temperatuur tijdens onderhoud of uitval van vaste klimaatapparatuur en tijdens extreme weersomstandigheden. Zo kunt u de productie altijd door laten lopen.
  • Flexibel in te zetten apparatuur
  • Oplossingen op maat in iedere situatie
  • 24/7 serviceverlening 

Test op locatie voor aanschaf

Als tijdelijke vochtbeheersingsproblemen aanhouden, kan een permanent (aanvullend) klimaatsysteem noodzakelijk zijn. Met behulp van tijdelijke vochtbeheersingssystemen kunnen tijdens het uitvoeren van testen op locatie de relevante gegevens worden vergeleken om er zeker van te zijn dat plaatsing van het permanente systeem direct in een optimale omgeving resulteert.

Een goed voorbeeld is voedingsmiddelenfabrikant die voor de keuze stond om een permanent ontvochtigingssyteem te installeren voor het aanpakken van condensatieproblemen. Het management aarzelde echter om te investeren in een technologie die men nooit eerder had toegepast. Polygon adviseerde daarom de inzet van tijdelijke apparatuur gedurende een evaluatieperiode van één maand.

Voor koeling van de verwerkingsruimte werden eenvoudige, conventionele verdamperunits aan het plafond geïnstalleerd. De buiten het gebouw geplaatste Polygon ontvochtiger nam zelfstandig de ontvochtiging voor zijn rekening. Een automatische luchtvochtigheidregelaar hield de ruimte op het juiste niveau om condensatie en nevel te voorkomen, terwijl aan de normen voor het produceren van voedingsmiddelen werd voldaan.

Binnen enkele uren na installatie toonden metingen aan dat de vochtigheidsniveaus in de koudeopslagruimtes daalden. De grote hoeveelheid extreem droge lucht geproduceerd door de Polygon ontvochtiger bracht de relatieve luchtvochtigheid met succes naar het vereiste niveau. Het vochtgehalte werd ook snel gestabiliseerd en vervolgens verlaagd. 

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Bedankt voor uw aanmelding

error

retry

Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief ontvangt u online nieuwsbrieven van Polygon Belgié. Wij werken volgens GDPR wetgeving. Uw gegevens worden enkel gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven en worden nooit afgegeven aan derden. De gegevens worden opgeslagen in de database van Mailchimp. U kunt zich te allen tijde weer afmelden via een link onderaan de nieuwsbrieven.