Binnenklimaat monitoren en beheersen  

Digitale oplossingen
Service icon

Heeft u ruimtes waarin het binnenklimaat aan bepaalde normen moet voldoen? Of waarvan u het binnenklimaat wilt optimaliseren? Dan kunnen wij met behulp van specialistische apparatuur het klimaat van deze ruimtes nauwkeurig voor u monitoren en vervolgens beheersen. Dit kan voor oppervlakken, de lucht in ruimtes en in constructies. Voorbeelden hiervan zijn de luchtvochtigheid, de temperatuur, of de concentratie schimmels, gifstoffen, fijnstof, zuurstof etc. in ruimtes. Doordat we op basis van real time data, preventief het klimaat in een ruimte bijsturen, kunnen we in een zo vroeg mogelijk stadium ingrijpen en zo problemen voorblijven. Deze dienst is door de vele meetmogelijkheden zeer geschikt voor veel branches, zoals de industrie, de scheepvaart, data centers, musea, bibliotheken en meer.

Wat zijn de voordelen van het monitoren en beheersen van het binnenklimaat?

Afhankelijk van de branche en de soort metingen die we voor u verrichten heeft het monitoren en beheersen van een binnenklimaat diverse grote voordelen, zoals onder andere:

 • Door onze preventieve aanpak minimaliseren we risico’s, doordat we in een zo vroeg mogelijk stadium ingrijpen. Zo voorkomen we problemen, nog voor ze ontstaan.

 • Het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit. Door proactief bijsturen voorkomen we namelijk dat processen stil komen te liggen.

 • Het beschermen van werknemers en hiermee voldoen aan de wettelijke normen. Denk bijvoorbeeld aan het behoud van een gezonde luchtkwaliteit tijdens de dagelijkse werkzaamheden of projecten, waarbij bijvoorbeeld giftige stoffen of schimmels vrijkomen. Daarnaast kunnen we de hoeveelheid fijnstof monitoren. Dat is belangrijk, aangezien de WHO herhaaldelijk heeft gewaarschuwd dat fijnstof één van de grootste bedreigingen vormt voor de gezondheid van de mensheid op dit moment.
 • Het verhogen van de operationele efficiëntie en meer grip op processen, doordat u beslissingen kunt nemen over bedrijfsprocessen op basis van feitelijke informatie.

 • Verkort de doorlooptijd van projecten – en daarmee de kosten - doordat we de ideale condities handhaven, bijvoorbeeld bij het aanbrengen van coatings.

 • De data die we verzamelen met ons IoT (Internet of Things) systeem is veilig; de gegevens worden opgeslagen op een beveiligde, centrale server.

 • Ook zonder vaste stroomaansluiting of Wifi kunt u gebruikmaken van deze dienst.

 • De sensoren maken gebruik van een LoRa netwerk en hebben daarom zelfs in gebouwen met veel beton overal perfect bereik.

 • Het op afstand monitoren van de condities op verschillende locaties is duurzamer. Er
  zijn namelijk minder rijbewegingen nodig, wat bijdraagt aan de

 

Omdat het monitoringssysteem zoveel meetmogelijkheden heeft, zetten we deze dienst in, in diverse branches, zoals onder andere:  

Meer weten over het monitoren en beheersen van een binnenklimaat door Polygon? Vraag naar Jeroen Jochems, Michiel Hoebee of Eddy van Oers

088 500 3500 nederland@polygongroup.com

Voor wie is het monitoren en beheersen van een binnenklimaat interessant?

Wat kunnen we meten met ExactAire

Door de plaatsing van speciale sensors kunnen we 24/7, real time de waardes bepalen van zowel de lucht, als van oppervlakken en zelfs ín muren en constructies. Vervolgens kunnen we op basis van deze gegevens de omstandigheden in een ruimte aanpassen en zo de waardes optimaliseren. We meten bijvoorbeeld:

Temperatuur - Vochtigheid - Barometrische druk - Dauwpunt - Vluchtige organische stoffen, gassen, gifstoffen - Schimmels en het voorspellen van toekomstige schimmels - Fijnstof - CO en CO2 - Etcetera.

We zijn in staat om 60 verschillende stoffen te meten

Data verzamelen en vervolgacties

Na het plaatsen van de sensors en het inregelen van het systeem door onze specialisten, begint de real time verzameling van de data. Wanneer een - vooraf ingestelde – grenswaarde bereikt wordt, geeft het systeem een notificatie of alarm.

Wie op zo’n moment een melding krijgt en wie inzicht heeft in het systeem hebben we vooraf al ingesteld, dus automatisch krijgen de juiste mensen een melding.

Na de melding verschilt de actie per situatie. In bepaalde gevallen zullen automatische processen opstarten en zal de ruimte op deze manier vanzelf weer de juiste condities krijgen. In andere situaties is actief ingrijpen nodig en ook daarvan kunnen we de effectiviteit real time volgen en waar nodig de situatie verder bijsturen.

De verzamelde data worden voor u opgeslagen op een veilige, centrale server. U kunt deze gegevens bijvoorbeeld gebruiken als feitelijke input bij het nemen van beslissingen en voor het maken van rapportages.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Bedankt voor uw aanmelding

Helaas is er iets verkeerd gegaan

Probeer het opnieuw

Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief ontvangt u online nieuwsbrieven van Polygon Nederland. Deze worden ongeveer eens per twee maanden verstuurd.

Wij werken volgens AVG wetgeving. Uw gegevens worden enkel gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven en worden nooit afgegeven aan derden. De gegevens worden opgeslagen in de database van Mailchimp.

U kunt zich te allen tijde weer afmelden via een link onderaan de nieuwsbrieven.