Duurzaamheid samen met Polygon

Polygon Nederland brengt reeds sinds 2018 de CO2 voetafdruk jaarlijks in kaart en stelt daarop besparingsdoelstellingen vast voor de scope 1 en 2 verantwoordelijkheid van het bedrijf. Uit deze voetafdruk bleek dat er 3 aandachtsgebieden zijn waar veel duurzaamheidswinst valt te behalen; circulariteit, energieverbruik en mobiliteit & mens. Op deze 3 thema's zet Polygon dan ook actief in. Maar we nemen onze verantwoordelijkheid nog verder. Lees hieronder meer over de concrete acties van Polygon en hoe algemeen directeur Marlies van der Meulen-Sahni samenwerking en duurzaam schadeherstel binnen de branche mede stimuleert.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Voor Polygon is Duurzaamheid een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering en onze maatschappelijke inzet; er is en komt nieuwe wetgeving, maar wij willen onze verantwoordelijkheid duidelijk nemen en om het verduurzamingsproces te versnellen, stimuleert Polygon duurzaam herstel ook in de schadeketen. Polygon Nederland kan als individueel ondernemer veel bijdragen aan duurzaamheid en alleen ga je weliswaar sneller, maar juist samen kom je verder. 

Het reconditioneren van schades is in de kern al duurzaam. Beschadigde inboedel hoeft niet altijd vervangen te worden, juist door herstel vindt er minder belasting op het milieu plaats. Veel gedupeerden van een brand- of waterschades zijn gewend aan het krijgen van nieuwe inboedel na een schade, maar de collega's van Polygon gaan graag het gesprek aan over of dit altijd nodig is en we bieden brede mogelijkheden voor herstel van elektronica, documenten, foto's of kunst/antiek. Ook kijken we proactief naar hergebruikmogelijkheden van materialen als hout of vloertegels. Middels onze non-destructieve lekdetectietechnieken lokaliseren we nauwkeurig een lekkage, zodat herstelwerkzaamheden tot een minimum worden beperkt. 

Duurzaam Schadeherstel in de schadeketen 

Polygon Nederland is een van de reconditioneringsbedrijven, die is aangesloten bij de brancheorganisatie Schoonmakend Nederland. Marlies van der Meulen-Sahni is bestuurslid binnen deze organisatie, zij vervult een actieve rol op duurzaamheid binnen de branche. In samenwerking met het Verbond van Verzekeraars en het NIVRE, wordt duurzaam schadeherstel verder vormgeven binnen de schadeketen. In juni 2023 is daarvoor een Manifest Duurzaam Schadeherstel ondertekend door eerdergenoemde brancheorganisaties. Daarbij is een aantrekkelijke ambitie vastgesteld en zijn de doelen geformuleerd. Eind 2023 zijn er werkgroepen samengesteld waaraan verzekeraars, schade expertise bureaus en reconditioneringsbedrijven gaan deelnemen. 

Vanaf begin 2024 starten deze werkgroepen met de uitvoering van projecten binnen de 3 bovengenoemde aandachtsgebieden waar de meeste impact, relevantie en schaalbaarheid zijn te bereiken: circulariteit, energie en mobiliteit & mens. En parallel daaraan wordt ervoor gezorgd dat aan de CSRD-wetgeving wordt voldaan, welke vanaf 2024 een feit is.

Wat doet Polygon zelf concreet voor de reductie van C02 uitstoot?

Voor de reductie van de eigen C02 uitstoot heeft Polygon al diverse maatregelen genomen binnen de vestigingen, zoals zonnepanelen, afvalscheiding en het verminderen van het verbruik van gas, stroom, water.

Verder is een belangrijke stap gemaakt in het elektrificeren van het wagenpark en zijn de elektrische bussen aangeschaft voor de steden waar op korte termijn een verbod komt op dieselbussen. 

Er is een duurzaam bedrijfskledingbeleid opgesteld en we besparen actief met een energiezuinigere apparatuurvloot.

Wat biedt Polygon verzekeraars en bedrijven binnen de 3  thema’s voor duurzaam schadeherstel? 

Circulariteit 

Om circuliar schadeherstel mogelijk te maken biedt Polygon duurzame oplossingen zoals afvalscheiding op projecten, het herstellen van apparatuur door onze afdeling Technische reconditionering en het reinigen en herstellen van inboedels. Medewerkers letten proactief op afvalvermindering door bijvoorbeeld hergebruik van materialen te bekijken en gaan het gesprek aan over herstel in plaats van vervanging. Bijkomend voordeel van Polygon is dat we landelijk opereren en daardoor lokaal aanwezig zijn en snel de benodigde inzet kunnen plegen.  

Energie 

Voor de reductie van energieverbruik ligt de focus op inzet van energiezuinige apparatuur, gebruik van biodiesel of warmtepompen en het op afstand aflezen van vochtmetingen tijdens het droogproces, wat specifieke bezoeken aan schadelocaties reduceert. Ook het maken van een 3D scan biedt mogelijkheden om online een locatie (gezamenlijk) te bezoeken, waardoor ritten bespaard worden. Verder heeft Polygon verschillende digitale oplossingen voor preventiemaatregelen zoals het leveren van een waterschade sensorensysteem of sensoren die de binnenluchtkaliteit meten. Middels realtime data blijven beheerders, experts en projectmanagers altijd op de hoogte van de staat van hun vastgoed of schadeproject

Mobiliteit & Mens 

Om kilometers te reduceren heeft Polygon een nieuwe planningstool voor onze lekdetectie opdrachten in gebruik genomen. Daarmee werken wij aan de optimalisatie van de routeplanning. Wij zijn in staat om de ritten te verminderen of combinatieritten te maken waardoor het aantal kilometers en daarmee de C02 uitstoot wordt verminderd. We gaan ook actief in gesprek met onze opdrachtgevers om te kijken naar de urgentie van bepaalde lekkages of schades. Wanneer extra ruimte geboden kan worden in de doorlooptijd, bijvoorbeeld 4 in plaats van 3 dagen, is het combineren van ritten ook vaker mogelijk met besparing tot gevolg. Andere mogelijkheden zijn online diensten, zoals het houden van een intake via een videogesprek. 

Mens 

Met oog voor onze medewerkers vinden wij duurzaam roosteren belangrijk, we zijn tenslotte een 24/7 bedrijf. Wij zijn in de keten in gesprek om te bezien of het altijd nodig is om binnen 1 uur ter plaatse te gaan of dat wij schades kunnen indelen op urgentie en daardoor combinatieritten kunnen maken. Ook zien we toe op het gebruik van de producten uit onze milieuvriendelijk productportfolio. 

Polygon Group 

In januari 2023 heeft de Polygon Group, waar Polygon Nederland onderdeel van uitmaakt, de stap gezet om zich te verbinden aan het Science Based Target-initiatief, de wereldwijde benchmark voor bedrijven in de particuliere sector om ambitieuze doelstellingen voor emissiereductie vast te stellen in overeenstemming met de nieuwste klimaatwetenschap. 

We hebben ons ertoe verbonden om onze doelstellingen voor de korte termijn voor goedkeuring aan SBTi te presenteren in januari 2025. Na goedkeuring zullen we ze publiceren en jaarlijks de voortgang rapporteren. Meer informatie hierover is te vinden via https://sciencebasedtargets.org/ 

Duurzaam schadeherstel & Groen Gedaan!

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Bedankt voor uw aanmelding

Helaas is er iets verkeerd gegaan

Probeer het opnieuw

Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief ontvangt u online nieuwsbrieven van Polygon Nederland. Deze worden ongeveer eens per twee maanden verstuurd.

Wij werken volgens AVG wetgeving. Uw gegevens worden enkel gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven en worden nooit afgegeven aan derden. De gegevens worden opgeslagen in de database van Mailchimp.

U kunt zich te allen tijde weer afmelden via een link onderaan de nieuwsbrieven.