Blowerdoortest

Lekkage opsporen
Service icon

Blowerdoortest

Hoe goed een woning of gebouw ook geïsoleerd is, door kieren en bouwkundige aansluitingen ontsnapt altijd lucht. En daarmee ook warmte. Omgekeerd kan kou en vocht ook het pand binnendringen. Dit veroorzaakt verspilling van energie en dus geld. Daarom is de luchtdichtheid van een pand belangrijk voor de energiezuinigheid en het binnenklimaat. Maar hoe luchtdicht is uw pand precies? Wij brengen dit gedetailleerd voor u in kaart met een luchtdichtheidsmeting, ook wel blowerdoortest genoemd.

Exacte meting van de qv10-waarde

Met een blowerdoortest berekenen we de qv10-waarde van uw woning of gebouw. Dit is een maat voor de hoeveelheid lucht die er ontsnapt − of juist binnendringt − door de buitenschil van het pand. De qv10-waarde is bij nieuwbouw belangrijk om al voor de oplevering vast te stellen of het pand voldoet aan de wettelijk voorgeschreven luchtdichtheidsnorm. Bij renovatie is de qv10-waarde belangrijk om te beslissen over energiebesparende aanpassingen, bijvoorbeeld isolatie of ventilatie. Voor luchtdichtheidsmetingen gebruiken wij de modernste apparatuur die aan de laatste normeringen voldoet. Onze meetspecialisten zijn getraind en gecertificeerd.

Voor wie is een blowerdoortest belangrijk?

Zo werkt de blowerdoortest

 1. Alle ramen, deuren en ventilatieopeningen worden gesloten.
 2. We vervangen tijdelijk één deur door een zogenoemde blowerdoor. Hierin zit een ventilator en computergestuurde meetapparatuur voor luchtstroming. De ventilator zorgt voor een over- of onderdruk in het pand.
 3. De apparatuur meet de hoeveelheid lucht die ontsnapt of juist binnendringend en berekent de exacte qv10-waarde.
 4. Als de hoeveelheid luchtverplaatsing de normering overschrijdt, kan men spreken van een gebouw met te veel luchtlekkage. Via een aanvullende onderzoek, detecteren wij feilloos de locatie van de luchtlekkages, met een thermografische camera of een rookgenerator.

Aan de hand van onze bevindingen kunt u, indien nodig, gericht verbeteringen toepassen aan uw pand.

Wanneer een blowerdoortest?

 • Tijdens nieuwbouw:  vaststellen of de geëiste  qv10-waarde gehaald wordt.
 • Tijdens renovatie: beslissen over energiebesparende maatregelen
 • Voor het aanvragen van een passiefhuis-certificaat
 • Voor het bepalen van een energielabel

Wij werken samen met onze partner Tiedema aan de uitvoering van Blowerdoortesten. Neem contact op voor meer informatie of voor het inplannen van een afspraak via 0800 - 68 68 377. 

Voordelen Blower door test

 • Detectie van luchtlekkages door gecertificeerde specialisten.
 • Vaststellen of pand voldoet aan de wettelijk gestelde normen.
 • De specialisten van Polygon en Tiedema stellen probleemgebieden vast en brengen deze in kaart.
 • Hoe luchtdichter een pand is, hoe lager de energiekosten zijn/worden.
 • Vermindering van tochtklachten, waardoor woon- en/of werkklimaat verbetert.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Bedankt voor uw aanmelding

Helaas is er iets verkeerd gegaan

Probeer het opnieuw

Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief ontvangt u online nieuwsbrieven van Polygon Nederland. Deze worden ongeveer eens per twee maanden verstuurd.

Wij werken volgens AVG wetgeving. Uw gegevens worden enkel gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven en worden nooit afgegeven aan derden. De gegevens worden opgeslagen in de database van Mailchimp.

U kunt zich te allen tijde weer afmelden via een link onderaan de nieuwsbrieven.