Schadeherstel – Wat kunt u van Polygon verwachten?

Polygon, uw schadeherstel specialist

U heeft brand- water- of stormschade, wat moet u doen!? In veel gevallen wordt door uw verzekeraar een schadeherstelspecialist, zoals Polygon ingeschakeld. Wij herstellen de schade voor u. In dit artikel leest u hoe wij dat doen en wat u het beste kunt doen in geval van schade. Ook beantwoorden we de meest gestelde vragen.

Uit ervaring weten wij dat schade aan uw woning en bezittingen een enorme impact kan hebben. Wanneer u te maken heeft met brand, wateroverlast of vochtproblemen, wilt u weten wat u moet doen. Hoe kan uw verzekeraar u helpen? En wat doet Polygon als schadeherstelbedrijf voor u? Het belangrijkste is natuurlijk dat de schade zo snel mogelijk wordt verholpen zonder al te veel overlast. Polygon helpt u daarbij; wij herstellen de schade, ontzorgen u, beperken de gevolgschade en monitoren het hele herstelproces.

Onze doelstelling is om schade, verlies en overlast zo klein mogelijk te houden. Hoe we dit bereiken? Door onmiddellijk actie te ondernemen! Dan blijven de gevolgen van brand-, storm- en waterschade zo klein mogelijk. U kunt 24 uur per dag, 365 dagen per jaar op ons rekenen.

Heeft u vragen over schadeherstel? De antwoorden op de meest gestelde vragen treft u aan op deze pagina. Voor overige vragen zijn wij bereikbaar via 0800 - 68 68 377.

Polygon en uw verzekeraar

In de meeste gevallen zult u na schade contact opnemen met uw verzekeraar. De verzekering schakelt vaak een reconditioneringsbedrijf, zoals Polygon in. Polygon werkt dus in opdracht van uw verzekeraar om de schade te herstellen. Maar u kunt ons ook zelf direct inschakelen, of indien uw verzekering een andere bedrijf voor schadeherstel inschakelt kunt u aangeven dat u de schade liever door Polygon laat herstellen.

Wanneer wij in opdracht van uw verzekeraar de schade bij u herstellen, is uw verzekeraar wel degene die bepaalt wat wel en wat niet voor vergoeding of herstel in aanmerking komt.

Onze schadespecialisten zorgen voor:

 • Salvage, wij voeren noodreparaties uit om gevolgschade te beperken en een veilige situatie te creëren in uw woning
 • het schoonmaken en drogen van uw woning en/of bezittingen
 • het inschatten wat financieel verantwoord is: vervangen of herstellen van beschadigde bezittingen, eventueel in overleg met de schade-expert van uw verzekeraar
 • het veilig opbergen van uw bezittingen in een tijdelijke opslag
 • wassen en/of stomen van kleding, gordijnen en andere stoffen

Is er ook andere hulp nodig om de schadeherstel te bereiken, bijvoorbeeld van een aannemer, elektricien, loodgieter of stoffeerder? Polygon werkt samen met deze partijen en schakelt hen in als dat nodig is. Zelf heeft u dus uw handen vrij. Alles wordt geregeld zodat u weer snel en onbezorgd in uw huis kunt wonen.

In onderstaande tekst leggen wij uit wat we doen bij verschillende soorten schades:

Belangrijk bij iedere schade: Gooi geen beschadigde spullen weg voor uw verzekeraar of schade-expert zegt dat dit kan. De reden? Deze spullen zijn nodig om de schade en de waarde te bepalen.

Polygon medewerkers staan voor u klaar

Herstel waterschade

Polygon staat bekend als dé droogspecialist van Nederland vanwege onze ervaring in het herstellen van de gevolgen van waterschade. Het belangrijkste na schade door water en overstroming is een snelle reactie om gevolgschade door invloed van het water te beperken. Polygon helpt u daarbij.

Wat doet Polygon om waterschade te herstellen?

 1. Beschadigde ruimtes inspecteren en beoordelen
 2. Achtergebleven water wegpompen
 3. Lijst met beschadigde bezittingen maken voor uw verzekeraar
 4. Materialen en bezittingen afvoeren die we niet kunnen of mogen herstellen
 5. Materialen en bezittingen meenemen die we wel kunnen en mogen herstellen
 6. Vocht meten in de draagconstructie van uw woning en in uw vloer
 7. Schoonmaken en ontsmetten van uw woning om schimmels en bacteriën te voorkomen
 8. Stroom/elektriciteitsinstallatie controleren
 9. Droogapparatuur installeren

 

Waterschade in uw woning drogen

Met behulp van droogapparatuur zullen we het vocht in huis verwijderen. Onze specialist bespreekt met u welke methoden wij gebruiken om uw woning te drogen en controleert de voortgang van het droogproces nauwkeurig. Zo wordt uw woning snel en grondig gedroogd. Daarbij is het belangrijk dat de apparatuur nooit wordt uitgeschakeld. Gebeurt dit toch dan zal het droogproces van uw woning langer duren.

De tijd die nodig is om uw woning goed te drogen, hangt af van een aantal factoren:

 • Hoe lang heeft uw woning te maken gehad met de inwerking van water?
 • Hoeveel vocht is er opgenomen?
 • Hoe diep is het water in de muren en vloeren doorgedrongen?
 • Welke materialen zijn er bij de bouw gebruikt?

Door regelmatig te meten en het droogproces goed te controleren weten wij wat de relatieve luchtvochtigheid en de temperatuur in uw woning zijn. Als het nodig is, passen we het droogproces daarop aan. Zo ontstaan de ideale omstandigheden om de schade te beperken. Voor het vervolgbezoek maken we een afspraak met u.

 

Polygon herstelt meubels met waterschade

Waterschade aan uw bezittingen

Is het eerste werk gedaan? Dan bekijken onze specialisten, eventueel samen met de schade-expert, of het succesvol schoonmaken en herstellen van uw bezittingen mogelijk is. Er wordt een overzicht met werkzaamheden naar uw verzekeraar gestuurd met het verzoek om te starten met de reinigings- en herstelwerkzaamheden.

Soms zijn bepaalde eigendommen niet zo veel meer waard, wat geld betreft. Maar de waarde kan voor uw gevoel wél heel groot zijn (emotionele waarde). Polygon begrijpt dat. Daarom gaan wij zo netjes en precies mogelijk met al uw bezittingen om. Daar mag u op vertrouwen.

Kost het herstel van uw bezittingen meer dan ze in geld waard zijn? Dan zetten we dat op papier. Uw bezittingen worden daarna alleen met uw toestemming afgevoerd. Uw verzekeraar bekijkt aan de hand van uw inboedel-/inventarislijst of er sprake zal zijn van vervanging of vergoeding.

Is het nodig dat andere specialisten, zoals een meubelrestaurateur, elektricien of stoffeerder hierbij worden ingeschakeld? Dan bespreken we dit met u.

Wilt u meer weten over het drogen van waterschade? Ieder project is anders, maar in deze case study leest u een voorbeeld van onze maatoplossingen.

Schimmel

Schimmelsporen zijn in principe altijd overal aanwezig. Zolang het vochtgehalte en de temperatuur normaal zijn gebeurt er weinig tot niets. De schimmelsporen zijn dan in een soort ruststand. Echter wanneer het evenwicht wordt verstoord, bijvoorbeeld bij brand of waterschade, gaan de schimmels zich snel ontwikkelen.

Zonder de juiste behandeling kunnen schimmel en stank leiden tot groot ongemak voor aanwezigen in een woning of bedrijfspand. Schimmels vormen ook een gevaar voor de gezondheid. Bij de verwijdering van schimmels en stank richten wij ons dan ook op het voorkomen van gezondheidsproblemen. We verwijderen de schimmel efficiënt en volledig in 5 stappen.

Veel gestelde vragen over herstel na waterschade

Wat gaat er nu gebeuren?
Onze specialist plaatst droogapparatuur om uw woning te drogen. Ontvochtigers halen vocht uit de lucht en drogen zowel uw woning als bezittingen. Een ontvochtiger verwarmt niet, maar verhoogt de temperatuur in de ruimte wel een beetje. Hoeveel droogapparaten in uw woning worden neergezet, hangt af van de grootte van de schade en de ruimtes en hoeveel de apparatuur aankan.

Zijn de apparaten veilig?
Wij testen voor gebruik al onze apparatuur, maar ze kunnen net als alle elektrische apparaten wel warm worden. Ons advies? Houd uw kinderen en huisdieren uit de buurt van de apparaten.

Als de droogapparatuur de hele dag aan staat, moet ik dan meer elektriciteit betalen?
Uw stroomrekening kan hoger zijn dan normaal. Vraag aan uw verzekeraar of dit betaald wordt.

Kan ik de droogapparatuur 's nachts uitdoen?
Wij raden dit af, want het duurt dan twee keer zo lang om uw woning goed te drogen.

Moet ik ramen en deuren openzetten als de apparatuur aan staat?
Nee. U moet ramen en deuren dicht houden. Zo voorkomt u dat vochtige lucht van buiten naar binnen komt.

Moet ik de waterbak onder de ontvochtiger leegmaken?
Ja. De bak moet u regelmatig leeg maken. Zo voorkomt u dat die overloopt. Sommige ontvochtigers hebben geen waterbak en voeren de vochtige lucht af door een slang (net als bij een wasdroger).

Wat moet ik doen als de ontvochtiger storing heeft?
Neem zo snel mogelijk contact op met uw Polygon specialist. Wij zijn 24/7 bereikbaar via 0800 – 68 68 377.

Waarom blijft de apparatuur aan staan als de muren droog lijken en droog aanvoelen?
Zolang het drogen nog niet helemaal klaar is, kan er nog vocht in de muren zitten. U loopt dan kans dat u na een tijdje weer vochtplekken krijgt, of zelfs schimmel.

Hoe weet ik wanneer mijn woning helemaal droog is?
Onze specialist meet hoeveel vocht er is. Dat doet hij tot de meter aangeeft dat de hoeveelheid vocht goed is. Hoe vaak hij het vocht meet, hangt af van hoe groot de schade is.

Herstel brandschade

Na brand heeft u meestal ook te maken met schade door rook en roet. Is de brandweer klaar, dan bepaalt Polygon snel wat voor soort schade u precies heeft. Onze specialisten kennen de vele soorten aanslag van rook en roet na brand. Daardoor kunnen ze meteen de juiste maatregelen nemen.

Ook bekijken we hoe groot de schade is en maken we op basis daarvan keuzes bij het uitvoeren van de herstelwerkzaamheden, zoals roet verwijderen en brandschade schoonmaken. Zo voorkomen we eventuele gevolgschade, bijvoorbeeld terugkerende rookgeuren of roestvorming.

Wat doet Polygon bij brandschade, rookschade en roetschade?

 1. Beschadigde ruimtes inspecteren en beoordelen
 2. Veiligheid van stroom- en gasleidingen controleren
 3. Geuren zo veel mogelijk verwijderen door uw woning te ventileren
 4. Materialen en bezittingen afvoeren die we niet kunnen of mogen herstellen
 5. Materialen en bezittingen meenemen die we wel kunnen en mogen herstellen
 6. Nog aanwezige geuren verwijderen
 7. Muren, plafonds, kunststof en hout reinigen om de aanslag van rook en roet te verwijderen
 8. Bezittingen schoonmaken om roet, rook en geuren te verwijderen.

  

Welke van deze werkzaamheden precies worden uitgevoerd is afhankelijk van de grootte van de schade, het soort schade en uw polis dekking.

Schade door brand, rook, roet en bluswater aan uw woning

Polygon kan rookschade, roetschade en waterschade aan uw woning herstellen. Het is belangrijk dat dit gebeurt voordat u uw woning opnieuw inricht, zodat de aanslag van rook en roet geneutraliseerd en verdwenen is van uw muren, vloeren en plafonds.

Wanneer er rook- en roetdeeltjes in de constructie van uw woning terecht zijn gekomen maken we deze eerst schoon. Vervolgens brengen we een afdichtingsmiddel aan. Zo voorkomen we dat de brandlucht blijft hangen of terugkomt.

Is er bouwmateriaal verbrand? Dit valt niet te herstellen. U krijgt dan te maken met (her)bouwwerk en herinrichting. Uw verzekeraar bekijkt dit apart. Wel kunnen wij deze werkzaamheden voor u coördineren.

Polygon herstelt brandschade

Reiniging van inboedel na schade door brand, rook, roet en bluswater

Soms zijn bepaalde eigendommen niet zo veel meer waard, wat geld betreft. Maar de waarde kan voor uw gevoel wél heel groot zijn (emotionele waarde). Polygon begrijpt dat. Daarom gaan wij zo netjes en precies mogelijk met al uw bezittingen om. Daar mag u op vertrouwen.Is het eerste werk gedaan? Dan bekijken onze specialisten, eventueel samen met de schade-expert, of het succesvol schoonmaken en herstellen van uw bezittingen mogelijk is. Er wordt een overzicht met werkzaamheden naar uw verzekeraar gestuurd met het verzoek om te starten met de reinigings- en herstelwerkzaamheden.

Kost het herstel van uw bezittingen meer dan ze in geld waard zijn? Dan zetten we dat op papier. Uw bezittingen worden daarna alleen met uw toestemming afgevoerd. Uw verzekeraar bekijkt aan de hand van uw inboedel-/inventarislijst of er sprake zal zijn van vervanging of vergoeding.

Is het nodig dat andere specialisten, zoals een meubelrestaurateur, elektricien of stoffeerder hierbij worden ingeschakeld? Dan bespreken we dit met u.

Wilt u weten hoe gedupeerden onze hulp ervaren? Lees hier de reactie van mevrouw Nellis.

Veel gestelde vragen over herstel na brandschade

Wat gebeurt er als Polygon mijn schade heeft bekeken?
Zodra wij de schade bij u hebben bekeken, zetten we alles in een rapport. Dat gaat naar uw verzekeraar en/of schade-expert. Zodra de verzekeraar en eventuele expert akkoord is met ons rapport, praten we met u over het vervolg. Is Polygon het vaste herstelbedrijf van uw verzekeraar? Dan mogen wij meestal al aan de slag nog vóór uw verzekeraar ons rapport heeft gezien. Dit hangt wel af van het soort schade, de omstandigheden en uw verzekering.

Wanneer gaat het rapport naar mijn verzekeraar en schade-expert?
Uw verzekeraar en eventuele schade expert ontvangt ons rapport binnen het afgesproken tijdsschema. Meestal is dit binnen 48 uur na ons eerste bezoek aan u.

Hoe snel keuren mijn verzekeraar en schade-expert het rapport goed?
Dat verschilt. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met het soort en de hoeveelheid herstelwerkzaamheden dat bij u nodig is. Ook andere factoren kunnen meespelen, zoals ineens veel aangemelde schades, omdat bijvoorbeeld meer mensen te maken hebben met dezelfde problemen (zoals bij een ramp en storm). Wij werken nauw samen met uw verzekeraar en eventuele schade-expert om uw schade zo snel mogelijk te verhelpen. Wij houden u voortdurend op de hoogte van het schadeverloop.

Hoe werkt het als er direct iets moet gebeuren?
Als het nodig is verzorgen we een noodreparatie voor u. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat de schade groter wordt. Of om de gezondheid en veiligheid te garanderen van u, uw gezin, onze specialisten en andere personen in uw woning. Dit alles hangt af van uw polisdekking.

Wat gebeurt er als (een deel van) mijn schade niet is verzekerd?
Dekt uw verzekering niet alle schade, dan overleggen wij met u hoe we verder gaan. U heeft daarbij de keuze uit herstel door Polygon of (voor een deel) door uzelf. Wilt u dat wij herstelwerk doen? Dan tekent u hiervoor een opdrachtbevestiging. Daarmee geeft u ons toestemming om aan het werk te gaan. De kosten bespreken we dan met u. Is ons werk klaar en bent u tevreden? Dan tekent u een formulier dat we het werk goed hebben gedaan (opleveringsverklaring). Binnen 5 werkdagen ontvangt u dan onze factuur.

Ik heb een huurwoning en daarom alleen een inboedelverzekering, wat nu?
Dan betaalt uw verzekering bij schade bijvoorbeeld alleen voor de bezittingen (inboedel) en niet voor alles wat u aan uw huis heeft veranderd. Dat kan betekenen dat we niet alles voor u mogen oplossen. Bijvoorbeeld in geval van schade aan een keuken die u zelf heeft aangeschaft en meer kost dan de standaardkeuken voor deze huurwoning.

Mijn opstal- en inboedelverzekeringen lopen bij twee verschillende verzekeraars. Krijg ik dan twee verschillende herstelbedrijven?
Wijst een van uw verzekeraars Polygon aan als herstelbedrijf? Dan kunt u de andere verzekeraar laten weten dat u ons als enig herstelbedrijf wilt inschakelen. Dit betekent meestal een soepeler verloop van het herstel en minder overlast voor u en uw gezin. Wij kunnen echter pas met het herstelwerk beginnen, als we officieel opdracht van uw verzekeraars hebben. 

Stormschade

In Nederland stormt het regelmatig en een flinke storm kan veel schade veroorzaken. Denk aan blikseminslag, omgewaaide bomen, afgewaaide dakpannen, omgevallen schuttingen en ander rondvliegend materiaal dat kan leiden tot schade.

Schade na een storm moet snel hersteld worden om gevolgschade, zoals lekkage en wateroverlast te voorkomen of tot een minimum te beperken. Daarom worden er in eerste instantie snel bereddingsmaatregelen genomen, zoals het dichttimmeren of afschotten van kapotte daken en ramen. Daarnaast wordt het puin geruimd, bijvoorbeeld glasscherven, dakpannen en andere materialen. Indien nodig wordt uw inboedel tijdelijk op een van onze vestigingen opgeslagen.

Stormschade aan uw woning

Is uw woning beschadigd geraakt door de storm, dan bepalen onze specialisten welke schade uw woning heeft en wat er moet gebeuren om dit op te lossen. In het geval van waterschade zullen wij het water bijvoorbeeld opzuigen en ontvochtigers plaatsen om uw woning te drogen. Schade aan bijvoorbeeld uw dak, ramen of kozijnen wordt hersteld door een reconstructie- of bouwbedrijf.

Stormschade aan uw bezittingen

Wanneer ook uw bezittingen beschadigd of vochtig zijn geraakt, zal Polygon bekijken welke bezittingen hersteld kunnen worden. In overleg met uw verzekeraar of de schade-expert herstellen wij de schade. In sommige gevallen doen wij dit bij u thuis, in andere gevallen zullen wij uw bezittingen meenemen naar onze vestiging. Daar worden uw bezittingen indien nodig gedroogd, gereinigd en hersteld. Zodra de schade aan uw woning volledig hersteld is zullen wij uw bezittingen terugbrengen naar uw woning.

Veel gestelde vragen na stormschade

Wat gebeurt er nadat Polygon mijn schade heeft bekeken?
Zodra wij de schade bij u hebben bekeken, zetten we alles in een rapport. Dat gaat, meestal binnen 48 uur, naar uw verzekeraar en/of schade-expert. Zodra de verzekeraar en eventuele expert akkoord is met ons rapport, praten we met u over het vervolg. Is Polygon het vaste herstelbedrijf van uw verzekeraar? Dan mogen wij meestal al aan de slag nog vóór uw verzekeraar ons rapport heeft gezien. Dit hangt wel af van het soort schade, de omstandigheden en uw verzekering.

Hoe snel keuren mijn verzekeraar en schade-expert het rapport goed?
Dat verschilt. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met het soort en de hoeveelheid herstelwerkzaamheden die bij u nodig is. Ook andere factoren kunnen meespelen, zoals ineens veel aangemelde schades. Vooral na een storm zijn er vaak veel mensen met schade, de drukte kan ervoor zorgen dat het langer duurt voordat de verzekeraar ons rapport heeft goedgekeurd. Wij werken nauw samen met uw verzekeraar en eventuele schade-expert om uw schade zo snel mogelijk te verhelpen en houden u op de hoogte.

Hoe werkt het als er direct iets moet gebeuren?
Als het nodig is verzorgen we een noodreparatie voor u. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat de schade groter wordt. Of om de gezondheid en veiligheid te garanderen van u, uw gezin, onze specialisten en andere personen in uw woning. Dit alles hangt af van uw polisdekking.

Heeft de storm ook waterschade veroorzaakt in uw woning, dan verwijzen wij u naar de bovenstaande tekst met informatie en antwoorden op veelgestelde vragen over het herstel na waterschade. 

Lekkages opsporen

Dankzij onze ervaring weten wij hoeveel schade een lekkage kan veroorzaken; door een lek van een halve millimeter kan maar liefst twintig liter water per uur wegstromen. Onze jarenlange kennis en ervaring op het gebied van lekdetectie helpen lekkages snel op te sporen. Of u nu te maken heeft met een lekkende waterleiding of een daklekkage, wij helpen u graag.

Polygon heeft specialisten in dienst die een volledig onderzoek uitvoeren om de lekkage nauwkeurig te lokaliseren. We hebben een slagingspercentage van 95% bij het eerste onderzoek.

Het lek opsporen doen onze specialisten met behulp van diverse non-destructieve technieken. Bijvoorbeeld:

 • Drukmetingen
 • Endoscopie
 • Kleurstof in afvoeren
 • Thermografie
 • Traceergas

Dit betekent dat we de lekkage zeer nauwkeurig opsporen zonder onnodig hak- en breekwerk. Hierdoor wordt het herstel van lekkage ook makkelijker en hoeft er slechts een kleine opening gemaakt te worden in bijvoorbeeld een vloer of muur om een lekkende leiding of afvoer te repareren. Hierdoor kunt u kosten besparen en blijven de naastliggende gedeeltes vrij van schade.

Na het opsporen van de lekkage kan er in veel gevallen direct een noodstop worden aangebracht om de schade te beperken. Vervolgens kunnen onze specialisten de lekkage repareren en de schade herstellen.

Veelgestelde vragen over lekdetecties

Hoe lang duurt een lekdetectie?
De gemiddelde duur van een lekdetectie is 3 uur. Ondanks onze hoge succesratio kan het in sommige gevallen wel voorkomen dat nader aanvullend onderzoek nodig is om de schadeoorzaak vast te stellen.

Moet ik iets klaarzetten of voorbereiden voor de lekdetectie?
Ja, wij vragen u om van te voren te zorgen dat de watermeter, meterkast, badkamer en toiletruimte goed bereikbaar en begaanbaar zijn. Eventuele opslag en losse spullen verzoeken wij u ergens anders te plaatsen.

Wilt u ook zo vriendelijk zijn om de ruimte waar de centrale verwarmingsinstallatie is geïnstalleerd begaanbaar en eventueel vrij van opslag te maken. En de ruimte waar de verdelers van de centrale verwarming zich bevinden, denk hierbij bijvoorbeeld aan de groepen van de vloerverwarming, vrij te maken voor onze technicus (deze bevinden zich veelal inde trapkast/meterkast).

Daarnaast is het belangrijk dat de centrale verwarming de avond van te voren op nachtstand wordt gezet en daarop blijft tot na ons onderzoek. Warme leidingen kunnen een doelgericht onderzoek belemmeren. Hierom verzoeken wij u ook om de douche en bad niet te gebruiken kort voor aanvang van het lekdetectie onderzoek.

Hoe gaat een lekdetectie in zijn werk?
Onze specialist komt bij u langs en loopt een procedure af om vast te stellen wat de oorzaak van de lekkage is. In deze case study leest u een voorbeeld van hoe het onderzoek wordt uitgevoerd.

Wat gebeurt er na de lekdetectie?
Onze specialist stelt een rapportage op en verstuurd deze naar onze opdrachtgever, in de meeste gevallen is dat uw verzekeraar. Uw verzekeraar bepaald vervolgens of en welke vervolgstappen er genomen worden om de schade te herstellen. Dit is afhankelijk van de oorzaak van de lekkage en van uw verzekering, Polygon heeft hier geen invloed op.

Indien gewenst kan Polygon kleine reconstructie werkzaamheden voor u uitvoeren om de lekkage op te lossen, een voorbeeld daarvan leest u hier. Ook zijn wij gespecialiseerd in het drogen van de eventuele waterschade die de lekkage heeft veroorzaakt.

Waarom Polygon?

Waarom kies je Polygon voor het herstel van schade of het opsporen van een lekkage? De werkzaamheden zijn zeer specialistisch, gaat het verkeerd dan kan er nog meer schade ontstaan. Wij adviseren daarom altijd een specialist in te schakelen, zoals Polygon.

De inzet van onze specialisten helpt u schade volledig te herstellen, reinigen en drogen. Naast onze specialisten bieden nog een aantal voordelen om te kiezen voor Polygon:

 • Passie, onze mensen hebben passie voor het helpen van andere mensen en staan altijd voor u klaar.
 • 60 jaar ervaring, wij hebben 60 jaar ervaring in het beperken en beheersen van de risico's van water, brand en klimaat. 
 • Deskundigheid, onze medewerkers zijn goed opgeleid en gebruiken hoogwaardige technieken voor het herstel van uw eigendommen. 
 • 24/7 bereikbaar en beschikbaar, wij weten dat een snelle reactie van groot belang is om de schade te minimaliseren. Daarom zijn wij 24/7 bereikbaar en beschikbaar.
 • Wereldwijd netwerk, wij hebben een wereldwijd netwerk met kantoren in 13 landen. Gecombineerd met onze lokale kennis zijn wij Always by your side.
 • Duurzame oplossingen, wij bieden duurzame oplossingen met respect voor mensen, het milieu en onze omgeving.
 • Excellente dienstverlening, wij zijn specialisten en we streven naar continue verbetering via het delen van best practices in onze wereldwijde organisatie.
 • Inlevingsvermogen, wij begrijpen de vervelende situatie van onze klanten en maken het verschil door respectvol en medelevend te zijn. 
 • Integriteit, wij zijn transparant, handelen op een eerlijke manier en nemen verantwoordleijkheid voor onze actie. Daar kunt u op vertrouwen.

Nog vragen?

Heeft u na het lezen van bovenstaande uitleg over het herstel van diverse soorten schades nog vragen? Neem dan gerust contact op, wij helpen u graag!

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Bedankt voor uw aanmelding

Helaas is er iets verkeerd gegaan

Probeer het opnieuw

Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief ontvangt u online nieuwsbrieven van Polygon Nederland. Deze worden ongeveer eens per twee maanden verstuurd.

Wij werken volgens AVG wetgeving. Uw gegevens worden enkel gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven en worden nooit afgegeven aan derden. De gegevens worden opgeslagen in de database van Mailchimp.

U kunt zich te allen tijde weer afmelden via een link onderaan de nieuwsbrieven.