Heeft u droogapparatuur in uw huis of pand? Lees hier uitgebreidere instructies voor eerste hulp.

Tijdelijke klimaatoplossingen
Service icon

Belangrijke informatie ter bevordering van het droogproces.

Polygon helpt bij herstel na waterschade. Met onze speciale droogapparatuur drogen en ventileren wij de ruimte en constructie van uw pand of woning. Het is belangrijk dat het droogproces niet wordt onderbroken, zodat een optimale en spoedige droging wordt bevorderd en er geen gevolgschade, zoals schimmelvorming, optreedt. Lees onderstaande voorschriften en veelgestelde vragen goed door. Deze kunnen u helpen.

Heeft u vragen over het droogproces of de apparatuur?

U kunt Polygon medewerkers 24/7 bereiken via ons storingsnummer: 0800 - 68 68 377


Algemene veiligheidsvoorschriften

 • Deze apparatuur mag alleen door een installatietechnicus van Polygon worden geïnstalleerd.
 • Ontmantel NOOIT een droger.
 • Probeer NOOIT de droger te verplaatsen voordat deze is uitgeschakeld, losgekoppeld van het lichtnet en het reservoir is leeg gepompt. Er kan secundaire schade optreden als het apparaat lekt en niet juist is uitgeschakeld.
 • Verplaats de droger NOOIT door aan de afvoerslang of het elektriciteitssnoer te trekken.
 • Zorg er voor dat de uitblaasrichting van de lucht niet wordt veranderd (door verplaatsen of verschuiven van het apparaat). Hierdoor kan ook het drogingsproces worden beinvloed. 
 • Zorg dat de droger rechtop en op een vlakke ondergrond staat.
 • VOORKOM dat kinderen en huisdieren in de buurt van het apparaat komen.
 • Alle Polygon drogers worden jaarlijks elektrisch getest en gekeurd.
 • Mocht er een storing optreden of het apparaat beschadigd raken, probeer dan NIET om het apparaat zelf te repareren maar neem contact op met Polygon.

 

U heeft een van onderstaande  condensdrogers bij u thuis staan:

                             

                           DZ1200                                                             Revolution

 

De droger bedienen

De droger is al door de installatietechnicus van Polygon geïnstalleerd en voorzien van een pompje om het water weg te pompen. De afvoerslang wordt aangesloten op een afwatering, bijvoorbeeld een gootsteen of afvoerput.

De pomp schakelt automatisch aan en uit en u hoeft als gebruiker dus eigenlijk niets te doen.

 

Droger DZ1200 of REVOLUTION uitschakelen

Als de droger wordt verplaatst of onjuist wordt uitgeschakeld, kan het apparaat gaan lekken. Hierdoor kan extra schade aan de vloer ontstaan en de droogtijd toenemen. Neem in dit geval altijd contact op met Polygon.

Hieronder leest u de juiste methode om het apparaat uit te schakelen:

Zet het apparaat uit met de Aan / Uit –knop (zie afbeeldingen) op het bedieningspaneel boven op het apparaat. Wacht 30 minuten en druk dan op de zogenaamde purge-knop (zie afbeeldingen). Op het scherm begint een timer af te lopen en het in het apparaat verzamelde water wordt afgevoerd. Wacht tot de timer is uitgeteld. U kunt het apparaat nu uitzetten en de stekker uit het stopcontact halen.

       

Paneel van de DZ1200                                             Paneel van de Revolution

 

Problemen verhelpen

 1. Apparaat lekt

Controleer of het apparaat op een vlakke ondergrond staat en niet is verplaatst of scheef staat.

Controleer of het apparaat geen stroom meer krijgt of dat de hoofdschakelaar is uitgezet.

De afvoerslang is misschien geblokkeerd omdat deze geknikt is, of er iets boven opstaat. 

 1. Apparaat gaat niet aan

Controleer of de stekker in het stopcontact zit en of het apparaat is aangezet met de Aan/Uit-knop (zie afbeeldingen)

 1. Interne ventilator werkt niet

Neem bij een probleem met het apparaat contact op met Polygon. Probeer NOOIT zelf het apparaat te ontmantelen of te repareren.

 1. Stroomstoring

Kan worden veroorzaakt door een onjuist uitgevoerde uitschakelprocedure of een stroomonderbreking. Wacht 15 seconden en druk op de knop Enter (zie afbeelding)

 

Veelvoorkomende vragen

Waarom is er een droger geïnstalleerd?

Onze technicus installeert droogapparatuur en/of ventilatoren om de door waterschade getroffen plekken te drogen. Met een droger wordt vocht uit de getroffen plekken verwijderd waardoor een pand en de inhoud worden gedroogd. Het is weliswaar geen verwarmingstoestel, maar zorgt er wel voor dat de kamertemperatuur licht stijgt. Hoeveel apparatuur er moet worden geïnstalleerd, hangt af van de omvang van de schade en de capaciteit van de ingezette apparatuur.

Is de apparatuur veilig?

Al onze apparatuur wordt vóór installatie getest. Zoals gebruikelijk bij elektrische apparatuur, kan ook dit apparaat warm worden. Voorkom dat kinderen en huisdieren in de buurt van de apparatuur komen.

Als de droger en de ventilator(en) 24 uur per dag in bedrijf zijn, loopt mijn elektriciteitsrekening dan niet behoorlijk op?

Uw rekening kan hoger uitvallen dan normaal. Vraag uw verzekeraar of de kosten door de polis worden gedekt.

Kan ik de droger en/of ventilatoren ’s nachts uitzetten?

Als u de droger uitzet, duurt het langer voordat uw pand weer droog is. Dit leidt tot een langere droogperiode, hogere elektriciteitsrekening en meer ongemak dan nodig.

Moet ik ramen en deuren openzetten als de droger in bedrijf is?

Houd ramen en deuren gesloten om te voorkomen dat er vochtige lucht binnendringt.

Moet ik een waterreservoir onder de droger legen?

Nee, alle drogers zijn voorzien van een automatische pomp functie om het water weg te pompen.

Wat moet ik doen als de droger ermee stopt?

Neem direct contact op met ons hoofdkantoor via het 24/7 storingsnummer 0800 – 68 68 377

De muren lijken droog en voelen niet vochtig aan. Waarom is de apparatuur nog steeds in bedrijf?

Zolang het droogproces nog niet helemaal is voltooid, kan het zijn dat er zich nog vocht in de muren bevindt. Dit vocht zal waarschijnlijk na korte tijd de oppervlakte bereiken waarna er weer waterschade zichtbaar wordt. Dit kunnen vochtplekken zijn, maar mogelijk ook schimmel. Begin pas met het opknappen van de door waterschade getroffen plekken nadat onze technicus heeft verklaard dat de constructie daarvoor droog genoeg is.

Hoe weet ik of mijn pand weer volledig droog is?

Onze technici voeren regelmatig metingen uit en melden wanneer het pand droog verklaard is.

 

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Bedankt voor uw aanmelding

Helaas is er iets verkeerd gegaan

Probeer het opnieuw

Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief ontvangt u online nieuwsbrieven van Polygon Nederland. Deze worden ongeveer eens per twee maanden verstuurd.

Wij werken volgens AVG wetgeving. Uw gegevens worden enkel gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven en worden nooit afgegeven aan derden. De gegevens worden opgeslagen in de database van Mailchimp.

U kunt zich te allen tijde weer afmelden via een link onderaan de nieuwsbrieven.