Roest

Tijdelijke klimaatoplossingen
Service icon

Roest

Roest (een vorm van corrosie) ontstaat als ijzer reageert met zuurstof in aanwezigheid van water. Polygon krijgt regelmatig te maken met situaties waarin roest kan ontstaan. Onze tijdelijke klimaatoplossingen bieden uitkomst om roestvorming tegen te gaan.

Bijvoorbeeld tijdens onderhoudswerkzaamheden aan petrochemische tanks en bruggen. Deze moeten regelmatig gecoat worden. Een misvatting is dat deze werkzaamheden alleen in de zomermaanden kunnen worden uitgevoerd. Dankzij onze kennis en expertise kunnen wij de relatieve luchtvochtigheid en temperatuur op het gewenste niveau brengen en houden. Hierdoor kunnen de benodigde werkzaamheden tijdens alle jaargetijden uitgevoerd worden.

Bruggen

Bruggen worden blootgesteld aan een hoge relatieve luchtvochtigheid en grote temperatuurverschillen. Om de kwaliteit van de constructie zo optimaal mogelijk te houden zijn regelmatige en zware onderhoudsprogramma's vereist. Vroeger konden de constructies alleen in de zomermaanden worden geschilderd. In deze periode was dan echter sprake van hoge temperaturen en luchtvochtigheidsgraad. Dit zijn geen ideale omstandigheden voor de kwaliteit van de coating. Polygon bouwt een tent om het te behandelen oppervlak heen en bekleed dit met vinyl waarin de benodigde luchtcondities worden gecreëerd en gegarandeerd. Zo kunnen onderhoudswerkzaamheden het gehele jaar door uitgevoerd worden.

Petrochemische tanks

Petrochemische opslagtanks moeten regelmatig worden geschilderd. Tussen het zandstralen en het opnieuw schilderen door is het staal blank. De relatieve luchtvochtigheid (RV) moet dan lager zijn dan 40% anders ontstaat er roest. Hierdoor kan de verf niet goed op het staal worden aangebracht en kunnen ongewenste en misschien zelfs gevaarlijke, verontreinigende stoffen in de tank terecht komen.

Condensatie ontstaat wanneer er vocht in de lucht zit en er sprake is van een koele buitenlucht. In dat geval is verlaging van het dauwpunt (een lagere temperatuur) essentieel. Tegelijkertijd moet de temperatuur hoog genoeg blijven om het uitharden van de coating te versnellen. Polygon kan de ideale klimaat omstandigheden creëren om roestvorming in petrochemische tanks te voorkomen.  

Totaalpakket ter voorkoming roest

Met behulp van geavanceerde calculatieprogramma's worden de klimaatomstandigheden nauwkeurig gemeten en opgevolgd. Polygon levert een totaalpakket aan apparatuur en kennis om tijdens het gehele onderhoudsproces de juiste klimaatomstandigheden in stand te houden.

Polygon heeft al veel gerenommeerde internationale en nationale bedrijven naar tevredenheid kunnen helpen bij het oplossen van problemen op het gebied van vocht- en klimaatbeheersing. Dankzij onze kennis, meer dan 70 jaar praktijkervaring en speciaal ontwikkelde vloot van apparatuur kunnen wij in iedere situatie een passende oplossing bieden. Een oplossing die:

  • tot de gewenste klimaatomstandigheden leidt
  • kosteneffectief is
  • op ieder gewenst moment inzetbaar is
  • risico's verkleint en
  • uw bedrijfscontinuïteit waarborgt

Onze ervaren en opgeleide specialisten adviseren u graag over de beste oplossing voor uw project. Neem contact op via het contactformulier of bel 088 – 500 35 00.

Corrosie Alliantie

Sinds 1 januari 2014 maakt Polygon deel uit van de corrosie alliantie. De corrosie alliantie (ook wel Corrosion Control Technology Alliance genoemd) is een Nederlands-Belgische coalitie van onafhankelijke, gerenommeerde specialisten. Wij bundelen onze kennis en werken nauw met elkaar samen ten behoeve van een efficiënte en constructieve oplossing van uw corrosieprobleem. 

Corrosie Alliantie

Onze Tijdelijke klimaatoplossingen

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Bedankt voor uw aanmelding

Helaas is er iets verkeerd gegaan

Probeer het opnieuw

Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief ontvangt u online nieuwsbrieven van Polygon Nederland. Deze worden ongeveer eens per twee maanden verstuurd.

Wij werken volgens AVG wetgeving. Uw gegevens worden enkel gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven en worden nooit afgegeven aan derden. De gegevens worden opgeslagen in de database van Mailchimp.

U kunt zich te allen tijde weer afmelden via een link onderaan de nieuwsbrieven.