Polygon - Verantwoordelijkheid en duurzaamheid

Verantwoordelijkheid en duurzaamheid

Het is onze verantwoordelijkheid om te werken volgens hoge ethische normen, met respect voor mensen en de samenleving en met gebruik van duurzame methoden die bijdragen aan een beter milieu. Wij verwachten van onze medewerkers dat zij het goede voorbeeld geven op het gebied van onze waarden: integriteit, excellente dienstverlening en inlevingsvermogen.

Wij omschrijven integriteit als verantwoordelijk, eerlijk en betrouwbaar zijn. Dit betekent dat wij verantwoordelijkheid nemen voor onze acties, niet alleen richting klanten maar ook richting elkaar. Wij weten dat er niet altijd integer gehandeld wordt in onze branche en onderscheiden ons door wel integer te handelen en eerlijk te zijn. Betrouwbaar zijn is een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening en wordt hoog gewaardeerd binnen Polygon.

Governance

Polygon streeft er altijd naar te handelen binnen de geldende wet- en regelgeving en binnen de normen en waarden die van toepassing zijn op onze werkzaamheden.

Wij werken met een gedragscode waarin duidelijk staat omschreven op welke manier medewerkers horen om te gaan met gedupeerden, opdrachtgevers, elkaar en andere stakeholders. Wij willen dat onze klanten weten dat ze ons kunnen vertrouwen en dat wij hun belangen behartigen. Om die reden is het ook belangrijk dat onze (onder)aannemers op de hoogte zijn van onze gedragscode.

Polygon heeft duidelijke richtlijnen omtrent omkoping. Er geldt een zero-tolerance aanpak bij omkoping en wij volgen de regels van eerlijke concurrentie. De gedragscode is gericht op het duidelijk communiceren van deze richtlijnen en het ondersteunen van medewerkers om zich aan de richtlijnen te houden.

Wanneer een medewerker een overtreding van de bedrijfsrichtlijnen, de wet of andere regels opmerkt is er een hulplijn beschikbaar als de medewerker hier behoefte aan heeft. Daarnaast kunnen medewerkers altijd direct contact opnemen met het managementteam of de afdeling Human Resources.

Polygon Nederland is aangesloten bij brancheorganisatie Schoonmakend Nederland en is in het bezit van het Keurmerk Schoon. We werken volgens de richtlijnen van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag in de schoonmaak- en glazenwassersbranche. Bekijk hier onze zelfverklaring.

Gezondheid en veiligheid

Polygon hecht grote waarde aan de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers. Op gestructureerde wijze proberen wij ongelukken en verwondingen op al onze werkplekken te voorkomen. Onderdeel hiervan is het opvolgen van ziekteverzuim op alle Polygon kantoren wereldwijd en het monitoren van werk gerelateerde ongevallen. Aangezien wij op gevaarlijke locaties werken komen er ongelukken voor, maar wij nemen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen.

Middels richtlijnen en training proberen wij het aantal ongelukken continu te verminderen. Met name van belang in onze branche is het dragen van beschermende kleding en het gebruik van luchtfilters om inademing van gevaarlijke stoffen te voorkomen. Door het gebruik van de juiste luchtfilters voorkomen we daarnaast dat gevaarlijke stoffen en deeltjes in de omgeving verspreid worden tijdens een het reinigen van een schade.

Polygon en het milieu

Polygon streeft er continu naar om onze impact op het milieu te verminderen, reeds sinds jaren meten we  onze C02 voetafdruk en stellen we besparingsdoelstellingen op. Onze diensten op het gebied van schadeherstel dragen ook bij aan het milieu. Het zorgt ervoor dat er minder goederen vervangen hoeven te worden na schade, waardoor de hoeveelheid afval wordt gereduceerd. Door het verminderen van het aantal te vervangen producten zijn er tevens minder grondstoffen nodig, wordt het energieverbruik verlaagd en is er minder transport nodig.

Een ander initiatief is onze dienst lekdetectie. We gebruiken non-destructieve methoden waardoor er weinig herstelwerkzaamheden nodig zijn. Daarnaast maken wij gebruik van een e-meet systeem. Ook hebben wij een zeer energie-efficiënte droger ontwikkeld, die energiegebruik en energiekosten verlaagd en tegelijkertijd sneller droogt dan standaard drogers.

Onder het motto 'alleen ga je sneller, maar samen kom je verder' stimuleert Polygon en Algemeen directeur Marlies van der Meulen-Sahni  duur zaam schadeherstel in de schadeketen. lees meer hierover over de pagina Polygon en Duurzaamheid.

 

Polygon en het milieu

Polygon werkt continu aan een mileubesparende en duurzame bedrijfsvoering. Middels het in kaart brengen van de CO2-voetafdruk, het nemen van diverse reductiemaatregelen om CO2-uitstoot te verminderen en door te investeren in een duurzaam klimaatproject heeft onze bedrijfsvoering geen negatief effect meer op het klimaat.

Polygon steunt de Alliantie Klimaatactie en werkt volgens de richtlijnen van Stichting Duurzaam herstel. 

 

 

Logo-groengedaan.jpg

 

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Bedankt voor uw aanmelding

Helaas is er iets verkeerd gegaan

Probeer het opnieuw

Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief ontvangt u online nieuwsbrieven van Polygon Nederland. Deze worden ongeveer eens per twee maanden verstuurd.

Wij werken volgens AVG wetgeving. Uw gegevens worden enkel gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven en worden nooit afgegeven aan derden. De gegevens worden opgeslagen in de database van Mailchimp.

U kunt zich te allen tijde weer afmelden via een link onderaan de nieuwsbrieven.