Vastgoedbeheer

Wij begrijpen dat uw vastgoed een grote waarde vertegenwoordigt en dus als zodanig moet worden beheerd. Ons dienstenpakket is daarom gericht op het verminderen van risico’s en beperken van schade. De bruikbaarheid van het vastgoed en daarmee de opbrengst voor de eigenaar staat hierbij voorop.

Of er nu sprake is van een verborgen lekkage, herstel van brand- of waterschade of afwijkende luchtvochtigheid/temperatuur, onze totaaloplossingen zorgen voor continuïteit en beheersbaarheid van risico’s.

Onze diensten zijn gericht op risicobeheersing, schadebeperking en optimaliseren van het binnenklimaat.

  • Ruim 60 jaar ervaring in het effectief beheersen van complexe omstandigheden.

  • Code Blue® biedt een organisatie de mogelijkheid om de voordelen van een bedrijfscontinuïteit- en rampenherstelplan maximaal te benutten. Het programma richt zich voornamelijk op een nog snellere opvolging bij calamiteiten, zodat kritische bedrijfsprocessen snel kunnen worden gestabiliseerd en uw organisatie zich zo snel mogelijk weer kan richten op de core business.

  • Ons Direct Reaction Team (DRT®) staat 24/ paraat om in actie te komen. Het belangrijkste doel daarbij is om eigendommen zo snel als mogelijk is in de originele staat te herstellen. Hiermee worden kosten van bedrijfsstilstand beperkt en investeringen van de klant veiliggesteld.