Drone inspectie helpt bouwkundig lek op dak appartementsgebouw makkelijk vinden.

Op een vochtige dag werden de bewoners van een appartementengebouw geconfronteerd met waterschade. Door harde wind en hevige regenval was er water naar binnen gekomen en had dit zichtbare schade aan muren en plafonds aangericht.

De lekkagelocatie was echter nergens te vinden. Polygon Nederland werd direct ingeschakeld door de gebouwbeheerder en het lek werd snel gedetecteerd.

De combinatie van harde wind, zware regen en vochtige lucht is berucht voor het creëren van hoge vochtschaderisico’s voor constructies. Polygon heeft reeds veel huizen en andere gebouwen last zien hebben van dit weertype. De bewoners van het getroffen appartement merkten dat hun muren en plafonds vochtig werden en er zichtbare waterschade optrad. Nadat de hevige regenval was weggeëbd, werden er geen actieve lekken waargenomen, maar helaas kan waterschade zeer snel optreden zodra het vochtgehalte sterk is gestegen.

Vochtmeting

Een Gann-meter werd gebruikt om vochtmetingen in de beschadigde ruimtes te maken en onthulde een hoog tot zeer hoog vochtgehalte in de badkamerwanden en vloeren. Om de bron van het lek te vinden, werden diverse onderzoekstappen ingezet zoals;

  • een visuele inspectie
  • Inspectie van schadelocaties – hoe het droogt
  • Druktest van de cv-installatie
  • Lekdetectie van regenpijpen
  • Inspectie van het sanitair van het toilet en bad

Geen van de bovenstaande acties onthulde inconsistenties of lekken. Een drone inspectie bracht de oorzaak echter snel aan het licht.

Werken met inspectiedrones

Frank Veerman, lekdetectie technicus binnen het team, is gewend om met drones te werken. Hij legt uit hoe ze nuttig zijn in deze omstandigheden:

"Met de drone kun je plekken bereiken waar je normaal gesproken niet zonder steiger of kraan komt. Je verkrijgt duidelijke beelden van bouwkundige gebreken, zoals wanneer de loden flappen rond een schoorsteen beschadigd of gescheurd zijn, of het metselwerk ergens beschadigd is, of als doppen van een doorvoerpijp op een dak ontbreken. Dit soort zaken zijn van onderaf niet te zien."

Een drone maakt het inspectieproces ontegenzeggelijk eenvoudiger, waardoor er minder dure steigers en kranen nodig zijn. In dit geval werden verschillende defecten van het lood en metselwerk rond de schoorstenen zichtbaar gemaakt met de drone. Dit bracht onze specialist tot de conclusie dat die bouwkundige gebreken de oorzaak van de problemen waren.

Er is een aanbeveling gedaan dat de dakconstructie goed moet worden herzien en door een dakdekker worden bewerkt. Ook is geadviseerd dat de schadepunten geforceerd moeten worden gedroogd, dit is mogelijk via de technische droogafdeling van Polygon.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Bedankt voor uw aanmelding

Helaas is er iets verkeerd gegaan

Probeer het opnieuw

Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief ontvangt u online nieuwsbrieven van Polygon Nederland. Deze worden ongeveer eens per twee maanden verstuurd.

Wij werken volgens AVG wetgeving. Uw gegevens worden enkel gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven en worden nooit afgegeven aan derden. De gegevens worden opgeslagen in de database van Mailchimp.

U kunt zich te allen tijde weer afmelden via een link onderaan de nieuwsbrieven.