Scheepvaart

Oplossingen voor de scheepvaart

De complexe constructie van schepen vereist continue bescherming en onderhoud. Doordat schepen worden blootgesteld aan extreme invloeden, zoals een zoute- en vochtige omgevingslucht, is regelmatig onderhoud noodzakelijk.

Een extra moeilijkheidsgraad hierbij vormen de sterk variërende temperaturen en hoge luchtvochtigheidsgraad die kenmerkend zijn voor scheepswerven. Het op schema afleveren van nieuwe schepen en onderhoudswerkzaamheden komen hierdoor in gevaar. De inzet van tijdelijke ontvochtiging en temperatuurbeheersing zorgt ervoor dat uw tijdschema niet in gevaar komt en risico’s als condens- en corrosievorming worden voorkomen. De tijdelijke klimaatoplossingen van Polygon zijn betrouwbaar en voldoen aan de hoge kwaliteitsnormen.

Polygon heeft al veel gerenommeerde internationale en nationale bedrijven naar tevredenheid kunnen helpen bij het oplossen van problemen op het gebied van vocht- en klimaatbeheersing. Dankzij onze kennis, meer dan 70 jaar praktijkervaring en speciale ontwikkeling van apparatuur kunnen wij in iedere situatie een passende oplossing bieden. Een oplossing die de juiste klimaatomstandigheden creëert, kosteneffectief en op ieder gewenst moment inzetbaar is, risico’s vermindert en de bedrijfscontinuïteit waarborgt.

Onze diensten zijn gericht op risicobeheersing, schadebeperking en optimaliseren van het werkklimaat.

  • Verwarmen en koelen tijdens nieuwbouw schepen
  • Klimaatbeheersing tijdens oppervlaktebehandeling en overig onderhoud
  • Vochtbeheersing om gevoelige onderdelen en apparatuur tijdens aanbouw en herstel te beschermen
  • Herstel na brandschade
  • Conditionering van de lading
  • Technische reconditionering/onderhoud aan elektronische en mechanische onderdelen

Neem contact op >>