Corrosie seminar

Op 18 januari aanstaande is Polygon aanwezig bij het Corrosie seminar van de Corrosie Alliantie. Het seminar start om 9.00 uur in de Martinushoeve in Zandvliet. Samen met onze partners van de Corrosie Alliantie delen wij onze kennis met u op het gebied van corrosie en materiaaldegradatie. Met praktijk beschouwingen en praktische voorbeelden laten we zien hoe de betrouwbaarheid en levensduur van uw installatie kan worden geoptimaliseerd.

In het kader van de circulaire economie wordt verwacht dat ook installaties zo lang mogelijk hun waarde blijven behouden. Om de levenscyclus te kunnen rekken moet de betrouwbaarheid van installaties aanzienlijk worden verbeterd. Maar als er iets is dat die cirkel kan doorbreken is het corrosie wel.

Veel corrosieprobleem kunnen voorkomen worden. Vaak relatief gemakkelijk zelfs. Maar de meeste van deze problemen veroorzaken wel grote schade, ongeplande stilstand en hoge ongebudgetteerde kosten.

Het beste moment om de installatie te beoordelen op potentiële risico's in het kader van corrosie en materiaaldegradatie is tijdens de ontwerpfase en voorafgaand aan een stop. Alleen dan kun je immers zonder al te grote consequenties voor b.v. oplevering en ingebruikname correctieve en preventieve maatregelen nemen.

Met meer dan tien unieke vakdisciplines beschikt de Corrosie Alliantie over de expertise die het mogelijk maakt om potentiële degradatierisico's vroegtijdig in kaart te brengen én aan te geven welke maatregelen en aanpassingen tot grote verbeteringen op het gebied van betrouwbaarheid en levensduur kunnen leiden.

TIjdens het seminar op 18 januari zullen wij deze kennis met u delen.

Programma

  • 09.00 uur aanvang
  • 12.00 uur, demo's, drankje, hapje
  • 13.00 uur einde

Onderwerpen

1. Circulaire economie versus corrosie       4. Het modulaire (offshore)platform
2. 95% van alle corrosie is te voorkomen       5. Waste heat boiler remanufacturing
3. Design en redesign, wat ging er fout       6. Minimaliseren van materiaaldegradatie

 

U kunt zich online gratis aanmelden voor het seminar via de website van de Corrosie Alliantie:

http://www.corrosioncontrol.nl/contact-seminar 

Wij zien u graag op woensdag 18 januari!

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Bedankt voor uw aanmelding

Helaas is er iets verkeerd gegaan

Probeer het opnieuw

Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief ontvangt u online nieuwsbrieven van Polygon Nederland. Deze worden ongeveer eens per twee maanden verstuurd.

Wij werken volgens AVG wetgeving. Uw gegevens worden enkel gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven en worden nooit afgegeven aan derden. De gegevens worden opgeslagen in de database van Mailchimp.

U kunt zich te allen tijde weer afmelden via een link onderaan de nieuwsbrieven.