Industrie

Polygon heeft door de jaren heen enorm veel praktijkervaring opgedaan in diverse industrieën. Van chemie tot energie en van de voedingsmiddelen- tot de farmaceutische industrie. Wij staan bedrijven graag bij om te helpen bij het optimaliseren van de werkomgeving.

Deze kennis en praktijkervaring neemt Polygon mee in de ontwikkeling van nieuwe technieken en toepassingen. We werken daarbij nauw samen met onze klanten zodat de gekozen oplossing ook daadwerkelijk aansluit bij de wensen van de klant. De bedrijfscontinuïteit en productiviteit worden hierdoor gewaarborgd.

Onze diensten zijn gericht op risicobeheersing, schadebeperking en optimaliseren van het binnenklimaat.

  • Ruim 60 jaar ervaring in het effectief beheersen van complexe omstandigheden.
  • Code Blue® biedt een organisatie de mogelijkheid om de voordelen van een bedrijfscontinuïteit- en rampenherstelplan maximaal te benutten. Het programma richt zich voornamelijk op een nog snellere opvolging bij calamiteiten, zodat kritische bedrijfsprocessen snel kunnen worden gestabiliseerd en uw organisatie zich zo snel mogelijk weer kan richten op de core business.
  • Ons Direct Reaction Team (DRT®) staat 24/7 paraat om in actie te komen. Het belangrijkste doel daarbij is om eigendommen zo snel als mogelijk is in de originele staat te herstellen. Hiermee worden kosten van bedrijfsstilstand beperkt en investeringen van de klant veiliggesteld.
  • Als de relatieve luchtvochtigheid in een (productie)ruimte stijgt en stagnatie van het productieproces een bedreiging vormt, dan komen onze klimaatspecialisten onmiddellijk in actie. Zij herstellen de situatie en creëren het gewenste werkklimaat volgens de strenge gezondheid-, hygiëne- en veiligheidseisen.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Bedankt voor uw aanmelding

Helaas is er iets verkeerd gegaan

Probeer het opnieuw

Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief ontvangt u online nieuwsbrieven van Polygon Nederland. Deze worden ongeveer eens per twee maanden verstuurd.

Wij werken volgens AVG wetgeving. Uw gegevens worden enkel gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven en worden nooit afgegeven aan derden. De gegevens worden opgeslagen in de database van Mailchimp.

U kunt zich te allen tijde weer afmelden via een link onderaan de nieuwsbrieven.