Case studies – Tijdelijke klimaatoplossingen

Polygon levert tijdelijke conditionering magazijn KB te Den Haag

De KB, de nationale bibliotheek, heeft van  zoveel mogelijk publicaties (boeken, tijdschriften en kranten) die vanaf ca. 1400 in Nederland zijn verschenen één exemplaar opgeslagen. Dit waardevolle culturele erfgoed van Nederland wordt onder de juiste klimaatomstandigheden bewaard. Om deze omstandigheden ook te behouden tijdens groot onderhoud is Polygon gevraagd tijdelijke koeling te leveren om zo een van de archiefmagazijnen perfect te blijven conditioneren.

Met de afkoppeling van de eigen luchtbehandelingsinstallatie was een tijdelijke klimaatoplossing voor 9 weken nodig. Patrick van Dijk, Projectleider Instandhouding E&W Installaties bij de KB belde met Polygon Nederland voor tijdelijke koeling, vanwege de reeds goede ervaring bij de bibliotheek met diverse service lines van Polygon. Eerdere projecten tijdens de nieuwbouw van het pand en onderhoudswerkzaamheden zijn in het verleden goed opgepakt, wat voor een positief beeld zorgde bij de opdrachtgevers.

Gerard de Mol, Werktuigbouwkundig adviseur bij het Rijksvastgoedbedrijf, heeft het integrale ontwerp met alle partijen afgestemd. "Voor het Rijksvastgoedbedrijf is het belangrijk dat we zonder het proces van de KB te verstoren toch werkzaamheden kunnen uitvoeren aan de installatie. Om de ruimtecondities van de bibliotheekmagazijnen ook tijdens onderhoudswerkzaamheden te kunnen blijven garanderen hebben we samen met Polygon een ontwerp gemaakt voor een tijdelijke voorziening.”

Eddy van Oers, Regiomanager binnen Polygon Nederland heeft het project aangenomen. “Als eerste kijken we naar de specifieke wensen van de klant en de technische (on)mogelijkheden en vervolgens wordt met alle betrokken stakeholders een plan geëngineerd. Hierbij staan de risico’s en veiligheid van de omgeving en het object uiteraard centraal.” De KB ligt midden in het centrum van Den Haag omgeven door woontorens en een trambaan. Omdat de tijdelijke klimaatinstallatie van Polygon op het dak van de KB gehesen moest worden met een kraan, was het belangrijk om naast het juiste conditioneringsplan ook tot in detail de plaatsing te regelen.

Samen met de KB, het Rijksvastgoedbedrijf, kraanbedrijf Nederhoff, aannemer JP van Eesteren en installatiebedrijf Unica is binnen 3 tot 4 weken tot een juiste oplossing gekomen om de gewenste afkoppeldatum te halen. De voorbereiding van het transport van het materieel en de plaatsing zelf namen ongeveer 3 dagen in beslag. Polygon Nederland heeft een koelmachine IC770 en airhandler AH25 geplaatst om de koeling binnen de installatie te verzorgen.

Collega’s Steven van der Pijl, Kevin van Geel en Bram van Weenen zijn na plaatsing van de machines direct aan de slag gegaan om de apparaten met flexibele slangen via een doorvoer in de gevel aan te sluiten op het luchtbehandelingssysteem van het gebouw waardoor de oplossing binnen 1 dag aangesloten was.

Om het belang van het werk aan te tonen en vanwege de tevredenheid over het geleverde werk ontvingen alle betrokken partijen een rondleiding. Deze rondleiding werd geregeld door Patrick van Dijk. E.e.a. in samenspraak met Foekje Boersma (Hoofd collectiebehoud).

Patrick vertelt: "Als je bij ons in de magazijnen achter de schermen kijkt, wordt het pas echt duidelijk hoe groot de omvang van de collectie is. De zorg voor en de veiligheid van onze fysieke nationale bibliotheek collectie nemen we erg serieus. Voor de uitdaging waar we voor stonden, is samen met Polygon een passende oplossing gevonden. De samenwerking is prettig verlopen en de werkzaamheden zijn goed uitgevoerd."

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Bedankt voor uw aanmelding

Helaas is er iets verkeerd gegaan

Probeer het opnieuw

Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief ontvangt u online nieuwsbrieven van Polygon Nederland. Deze worden ongeveer eens per twee maanden verstuurd.

Wij werken volgens AVG wetgeving. Uw gegevens worden enkel gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven en worden nooit afgegeven aan derden. De gegevens worden opgeslagen in de database van Mailchimp.

U kunt zich te allen tijde weer afmelden via een link onderaan de nieuwsbrieven.