Case studies – Tijdelijke klimaatoplossingen

Polygon houdt studenten bij de les

De faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht beschikt over het grootste academische dierenziekenhuis van Europa. Dit ziekenhuis levert specialistische medische zorg en vervult een voortrekkersrol in innovaties van zorg en welzijn voor dieren. Het is de enige instelling in Nederland waar dierenartsen worden opgeleid.

In het najaar van 2014 is een project opgestart om de luchtbehandelingsinstallatie in het faculteitsgebouw en de bijbehorende laboratoria te renoveren en upgraden. De vaste HVAC installatie is door de installateur afgekoppeld en in drie fases van een week volledig gereviseerd. Wegens het intensieve gebruik van dit faculteitsgebouw was het een noodzaak om een tijdelijke oplossing voor de afgekoppelde klimaatinstallaties te treffen. De afdeling Vastgoed & Campus van de Universiteit benaderde Polygon hiervoor. Het organiseren van een bypass voor de HVAC installatie bij gepland onderhoud of bij calamiteiten en het bieden van een totaaloplossing is dé specialiteit van de Temporary Climate Solutions afdeling van Polygon.

De Polygon engineers hebben eerst ter plaatse de situatie opgenomen. De vraagstelling was duidelijk: inblazen van 40.000 m³ verse gefilterde lucht met een continue stabiele temperatuur van 20°C. Remote monitoring van de ingeblazen en uitgeblazen lucht. Permanente 24/7 bezetting op de locatie om de werking te waarborgen. En met een volledige projectbegeleiding door Polygon.

Met Vastgoed & Campus zijn verschillende scenario's en prioriteitsstellingen besproken. Uiteindelijk werd een voor alle partijen acceptabele oplossing overeengekomen. Het gehele traject werd door Polygon vastgelegd in een projectplan met daaraan gekoppeld een duidelijke planning. De projectplanning van Polygon was uiteindelijk leidend voor alle betrokken partijen en maakte onderdeel uit van het algehele draaiboek betreffende de renovatiewerkzaamheden.

De oplossing van Polygon was compleet, inclusief stroomlevering voor onze tijdelijke klimaatapparatuur met een aggregaat, die voor de veiligheid was uitgebreid met een back-up aggregaat. Buiten werd een koelmachine/warmtepomp opgesteld en op het dak twee airhandlers met een volautomatische temperatuurregeling voor de juiste aanvoer temperatuur. Via flexibele slangen op het dak werd de verwarmde of gekoelde verse lucht het gebouw ingebracht. Deze lucht werd eerst via speciale mobiele filterkasten gevoerd en daarna met een door Polygon gefabriceerde tijdelijke verbinding op de luchtkanalen van het gebouw aangesloten.

Het project is uiteindelijk geheel volgens de planning van Polygon verlopen en naar volle tevredenheid van opdrachtgever afgerond en opgeleverd. De gebruikers van het gebouw hebben weinig tot niets gemerkt van de vervanging van de luchtbehandelingskasten!

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Bedankt voor uw aanmelding

Helaas is er iets verkeerd gegaan

Probeer het opnieuw

Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief ontvangt u online nieuwsbrieven van Polygon Nederland. Deze worden ongeveer eens per twee maanden verstuurd.

Wij werken volgens AVG wetgeving. Uw gegevens worden enkel gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven en worden nooit afgegeven aan derden. De gegevens worden opgeslagen in de database van Mailchimp.

U kunt zich te allen tijde weer afmelden via een link onderaan de nieuwsbrieven.