Case studies – Herstel brandschade

Polygon verricht herstelwerkzaamheden na brand in Verpleeghuis

“Er zit iemand in de rookkamer. Zeker weten!”, klinkt het door de verbindingsgang tussen de twee bouwdelen van Verpleeghuis De Waadwente in Dokkum. Het brandalarm loeit en er komt zichtbaar rook onder de deur van de rookruimte vandaan. Drie aangesnelde medewerkers komen in actie, openen de deur en bevrijden een man in een rolstoel uit de penibele situatie. Ze zien een beginnende brand in de hoek van de ruimte, maar de enorme rookontwikkeling belet ze om het vuur te doven. Iets dat de opgeroepen brandweer even later wel lukt. Gelukkig heeft de man geen blijvend letsel opgelopen en blijkt de schade achteraf mee te vallen.

"Natuurlijk schrik je enorm op het moment zelf en worden alle benodigde procedures en de bedrijfshulpverlening gestart, maar nadat de bewoner in veiligheid was gebracht en de brand was geblust, kwam al snel het besef dat het gelukkig allemaal wel meeviel. Ja, de rookruimte was in rook opgegaan en zeker was er naast brandschade ook veel roet- en waterschade, maar buiten de meneer zelf zijn de bewoners en het personeel niet in gevaar geweest en bleef hierdoor ook de paniek uit. De rookruimte is gelegen in een verbindingsgang tussen de twee bouwdelen. Omdat de gang maar één verdieping hoog is en er dus geen kamers of vertrekken bovenop zijn gebouwd, hebben we de evacuatieprocedure niet hoeven te starten. Tijdens de gehele situatie hebben de bedrijfshulpverleners hun taken overigens goed uitgevoerd", kijkt Facilitair Manager Johan Senneker terug op de door een enkel sigaretje ontstane brand.

Duidelijkheid en rust scheppen voor de gedupeerden

Waar de ongelukkige bewoner ter onderzoek naar het ziekenhuis werd gebracht, vond locatiemanager Silvia Boonstra zichzelf na de brand terug aan tafel met een medewerker van de Stichting Salvage en de facilitair manager om de benodigde verzekeringspapieren door te nemen, de aanpak van de gevolgschade te bespreken en om te bekijken hoe de bedrijfsvoering zo snel als mogelijk weer is op te starten. Al snel was duidelijk dat een specialist op het gebied van herstel na brandschade en schade door bluswater ingeschakeld diende te worden. Niet veel later verscheen Jaap Bron, teamleider van Polygon Groningen ten tonele. "Nadat de brandweer de plek verlaat, zijn wij vaak het eerste aanspreekpunt voor de gedupeerden. Wat ik in de vijftien jaar dat ik dit werk doe, heb gemerkt, is dat de gedupeerden het op prijs stellen om even rustig te zitten en duidelijkheid over de situatie en de gevolgprocedure te krijgen. Ik leg dan ook uit wat wij komen doen, hoe wij te werk gaan en wat ze van ons mogen verwachten. Die duidelijkheid schept rust, want in veel gevallen zijn ze onwetend over wat komen gaat", aldus Jaap Bron, die eveneens zeer blij is dat de brand niet tot groot leed heeft geleid. "Materiaal is immers te vervangen. Een mens of dier niet."

Polygon herstelt brandschade in verpleeghuisHerstelwerkzaamheden

Alhoewel de schade op het eerste oog relatief meeviel, bleken de herstelwerkzaamheden enige tijd in beslag te nemen. Om deze werkzaamheden in alle veiligheid uit te voeren, werd de verbindingsgang van het verpleegtehuis afgesloten. "De gang wordt vooral gebruikt voor intern transport. Zo worden bijvoorbeeld de voedselkarren van de ene naar de andere kant van het gebouw verplaatst. Gezien de roetschade was dat nu onmogelijk. Niet alleen omdat je met voedsel te maken hebt, maar ook omdat je roetdeeltjes onder je schoenen meeneemt door de rest van het gebouw. Gevolg was dan wel dat de bewoners en het personeel buitenom moesten lopen. En dat is natuurlijk geen wenselijke situatie", aldus Johan Senneker. Nadat eerst werd besloten om de waterschade aan te pakken door middel van het inzetten van waterzuigers, werd daarna gestart met verwijderen en het afvoeren van plafondplaten, het schoonmaken van de getroffen opstallen, het reinigen en opslaan van de inboedel en het bouwkundig herstel. Ruim twee weken lang zijn we met vier mensen in de weer geweest om deze werkzaamheden uit te voeren. Daarnaast heeft een specialist van de afdeling Technische reconditionering van Polygon enkele computers en kopieerapparaten gereinigd", geeft Jaap Bron aan. Ook liet de ervaren teamleider onderzoeken of de roetdeeltjes zich hadden verspreid in de mechanische ventilatie binnen het bedrijf. Daar waar de genomen monsters aantoonden dat ze beroet waren, voerde Polygon eveneens schoonmaakwerkzaamheden uit.

Vloer verpleeghuis na brand
Polygon specialist schept rust voor gedupeerde na brand

Inlevingsvermogen, een belangrijke kwaliteit

Onze medewerkers ontmoeten dagelijks mensen met schade, zij zitten in een vervelende en moeilijke situatie. Het is belangrijk om deze mensen duidelijkheid en rust te geven. Daarom is inlevingsvermogen een kernwaarde bij Polygon en werken er mensen met passie om andere mensen te helpen. Onze werkzaamheden gaan verder dan het reinigen en herstellen van de schade, het draait ook om het luisteren, meedenken en volledig ontzorgen van de gedupeerden.

Luisteren en meedenken

Jaap Bron: “Samen met Johan Senneker heb ik een duidelijke en realistische planning gemaakt. Hij gaf al in een vroeg stadium het belang van de verbindingsgang aan. Vandaar dat we onze werkzaamheden zo planden, dat de gang zo snel mogelijk weer gebruikt kon worden om bijvoorbeeld de voedselkarren te verplaatsen. Goed luisteren naar de wensen en meedenken met het bedrijfsproces is een belangrijk onderdeel van ons werk. Ook nadat onze werkzaamheden waren afgerond, heb ik nog enkele malen contact opgenomen met Johan Senneker om te vragen naar de situatie in het verpleeghuis. Die extra aandacht werd zeer op prijs gesteld.” De Facilitair Manager blijkt desgevraagd dan ook zeer tevreden over de samenwerking met Polygon. “Het contact met Jaap was goed en zorgde voor duidelijkheid. Ook over de rest van het team – dat bijna elke dag uit dezelfde mensen bestond – ben ik zeer te spreken. Polygon heeft hier goed en vakkundig werk verricht.”

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Bedankt voor uw aanmelding

Helaas is er iets verkeerd gegaan

Probeer het opnieuw

Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief ontvangt u online nieuwsbrieven van Polygon Nederland. Deze worden ongeveer eens per twee maanden verstuurd.

Wij werken volgens AVG wetgeving. Uw gegevens worden enkel gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven en worden nooit afgegeven aan derden. De gegevens worden opgeslagen in de database van Mailchimp.

U kunt zich te allen tijde weer afmelden via een link onderaan de nieuwsbrieven.