Case studies – Herstel waterschade

Energie-efficiënt drogen van kleine ruimtes

In toenemende mate worden huiseigenaren geconfronteerd met waterschades in badkamers, natte en andere kleine, minder toegankelijke ruimtes. Als pionier op het gebied van calamiteiten richt Polygon zich voortdurend op het luisteren naar, reageren op en naleven van de wensen van haar klanten. Polygon investeert voortdurend in kennis en kunde, technologie en apparatuur. Dit heeft geleid tot het ontwerp van het Polygon EcoDry Systeem dat doeltreffend kleine, door water aangetaste ruimtes droogt. Doordat wij in de afgelopen 40 jaar letterlijk duizenden waterschades hebben opgelost, zijn wij ons bewust van de impact die een waterschade op u en uw medebewoners kan hebben. Om problemen zoals onnodig overlast, langdurig herstel en hoge kosten aan te kunnen pakken, hebben wij het Polygon EcoDry Systeem ontwikkeld.

Bewustwording van schade

Maar al te vaak zijn huiseigenaren zich niet bewust van het feit dat er een probleem is omdat veel waterlekkages niet direct zichtbaar zijn. De schade kan echter enorm zijn – via een lek van 0,5mm kan maar liefst 20 liter water per uur wegvloeien. Dit betekent dat als de symptomen zichtbaar zijn, de waterschade al vaak zeer omvangrijk is. Om te voorkomen dat problemen escaleren, adviseren wij bewoners zo snel mogelijk onderzoek te laten doen naar een mogelijke lekkage om verergering van een eventuele schade te minimaliseren.

Verkorten van de hersteltijd

Wij weten als geen ander dat schade aan een woning enorm onaangenaam is voor de bewoners. Wij doen er dan ook alles aan om de herstelwerkzaamheden zo snel mogelijk te verrichten en overlast zoveel als mogelijk is te voorkomen. Met behulp van het Polygon EcoDry Systeem kunnen we de droogtijd in kleine ruimtes verkorten en de totale projecttijd en overlast minimaliseren.

Verlaging energiekosten

Omdat er bij conventionele droogmethoden gebruik wordt gemaakt van apparatuur die veelal te groot is voor de ruimte, kunnen de kosten soms erg hoog zijn. Het Polygon EcoDry Systeem is speciaal ontwikkeld voor kleine ruimtes waardoor het energieverbruik met circa 40-80% wordt verminderd.

Betere bewaking van het droogproces door monitoring op afstand

Het komt vaak voor dat er tijdens het schadeproces vertragingen optreden omdat er sprake is van onvoldoende coördinatie en de betrokken partijen niet genoeg met elkaar communiceren. Dit kan leiden tot een verhoging van de totale herstelkosten. Met behulp van onze apparatuur kunnen wij het droogproces op afstand monitoren. Hierdoor is het mogelijk om de aannemer nauwkeurige, op dat moment actuele informatie te verstrekken waardoor hij de werkzaamheden van zijn onderaannemers efficiënter kan aansturen.

Minder geluidsoverlast

Het geluidsniveau van het Polygon EcoDry Systeem ligt onder de 40 decibel. Dit komt overeen met het geluid wat tijdens een normaal gesprek geproduceerd wordt. De overlast voor bewoners en buren is daardoor minimaal.

Snelle schadeafhandeling en schadelastbeheersing

Als Europees marktleider op het gebied van schadeherstel richten wij ons op datgene wat echt belangrijk voor u is – schadelastbeheersing door effectieve schadeafhandeling en een proactieve inzet om de projectduur te verkorten. U kunt hierbij rekenen op de onvoorwaardelijke inzet van onze specialisten, de garantie van beschikbaarheid van apparatuur dankzij onze Europese vloot en toepassing van de nieuwste technologie.

Drogen

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Bedankt voor uw aanmelding

Helaas is er iets verkeerd gegaan

Probeer het opnieuw

Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief ontvangt u online nieuwsbrieven van Polygon Nederland. Deze worden ongeveer eens per twee maanden verstuurd.

Wij werken volgens AVG wetgeving. Uw gegevens worden enkel gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven en worden nooit afgegeven aan derden. De gegevens worden opgeslagen in de database van Mailchimp.

U kunt zich te allen tijde weer afmelden via een link onderaan de nieuwsbrieven.