Artikler – Vand, Brand

Always By Your Side – En tagbrand nytårsaften

Da et hold af vores dygtige medarbejdere fra vores afdeling i Storkøbenhavn ankom til en stor tagbrand i et lejlighedskompleks, blev det hurtigt klart at opgaven ville blive en ”all-nighter”. På trods af at det var nytårsaften, måtte medarbejderne hurtigt håndtere de mest presserende opgaver, for at kontrollere skadens omfang, alt imens brandfolkene fik styr på branden. Opgaven resulterede i en 20-24 timers lang indsats. Her i artiklen har vi talt med Mads Westerling og Michael Bøgebjerg, der er skadeledere i København, for at høre mere om opgaven.

Den egentlig årsag til hvorfor branden først startede i lejlighedskomplekset i København, er stadig usikker. Det vides dog at branden er startet i et affaldsskur lokaliseret op ad bygningens ene mur. Senere, omkring kl. 20 nytårsaften, har branden spredt sig til taget i det tilhørende lejlighedskompleks, hvilket har ledt til brandskader på to tredjedele af hele taget. Brandfolkene måtte benytte store mængder vand for at få branden under kontrol, hvilket har ledt til vandskader i de underliggende lejligheder.

Michael Bøgebjerg, der er storskadeleder i København, forklarer situationen. ”Vi havde problemer i starten med bygningens skorstene, hvilket gjorde at bygningen blev et fareområde, indtil man havde nedtaget skorstenene. Da den oprindelig struktur omkring skorstenene var begyndt at brænde, var der risiko for at skorstenen ville vælte. Derfor kunne hverken vi eller brandfolkene gå ind i bygningen i ca. 3 timer, indtil en kran ankom og fjernede skorstenene. Udfordringen gjorde det nødvendigt for brandfolkene at bruge mere vand, da de var nødt til at sprøjte udefra på bygningen i stedet for indefra”, forklarer Michael.

 

De forskellige stadier i håndteringen af en storskade

I begyndelsen, da branden stadig stod på, var det primært skadebegrænsning i form af slukningsvand, afdækninger og sikring af døre. Den efterfølgende dag var hovedfokus at få reetableret strøm, vand, varme og gas i ejendommen igen.

Michael fortæller yderligere. ”Heldigvis var der ingen af lejlighederne der var ramt af branden. Der var dog 9 ud af 19 lejligheder i bygningen, hvor de var ramt af vand i større eller mindre grad, grundet den store mængde vand, der var blevet brugt ved slukningsarbejdet. Det var derfor vigtigt at få tingene op og køre hurtigt, så de resterende 10 lejligheder, der ikke var ramt, kunne komme tilbage igen hurtigst muligt. Derudover var det nødvendigt, og en del af den akutte fase, at få lavet afdækning af taget for at beskytte bygningen efterfølgende”, forklarer han.

En underleverandør blev hurtigt hyret til at stå for overdækning og stillads, og så var der efterfølgende håndtering af de resterende dele af opgaven, hvilket er en fortsat proces. Dette inkluderer nedrivning af den originale tagkonstruktion, skimmelsannering og affugtning af de berørte lejligheder samt rengøring og restaurering af indbo og løsøre.

Generelt arbejdes der nu på genopbygningen af ejendommen og genetablering af taget.

”Always By Your Side” er Polygons kerneværdi og denne storskade viser netop dette. Uanset tid og sted, så "..står vi altid ved din side”.

Tagbrand nytårsaften i København Polygon Danmark

Seneste nyheder