Polygons politik om beskyttelse af privatlivets fred

Polygons politik om beskyttelse af privatlivets fred

Privatlivets fred er vigtig for os, og vi håndterer altid oplysninger om dig på en pålidelig og lovlig måde. I denne politik om beskyttelse af privatlivets fred beskriver vi nærmere, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har som enkeltperson.

Hvornår behandler vi dine personoplysninger?
Polygon behandler dine personoplysninger i følgende kategorier:
1. Når du er kunde
2. Når du er leverandør
3. Når du er jobsøgende
4. Når du deltager i markedsføringsaktiviteter

Formålet med og typen af personoplysninger, der behandles
Polygon indsamler og administrerer personoplysninger om dig til forskellige formål afhængigt af den personkategori, du tilhører.

Når du er kunde
Når der er opstået en skade i dit hjem, bliver Polygon hyret til at inspicere og afhjælpe skaden og rapportere dette til dit forsikringsselskab. For at Polygon skal kunne afhjælpe skaden, er vi nødt til at håndtere oplysninger om dig, som vi får udleveret fra dit forsikringsselskab eller direkte fra dig. De personoplysninger, vi indsamler, er navn, adresse, telefonnummer og billeder, som vi tager under besøget hos dig.

Retsgrundlag: Opfyldelse af kontrakter

Når du er leverandør
Hvis du er leverandør til, registrerer vi de kontaktoplysninger, du har i det firma, du arbejder for (navn, telefonnummer og e-mailadresse). Det gør vi for at kunne opfylde de forpligtelser, vi har indgået aftale om vedrørende indkøb af tjenester og produkter.

Retsgrundlag: Opfyldelse af kontrakter

Når du er jobsøgende
Som jobsøgende registrerer vi dig som kandidat. Det betyder, at vi gemmer navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse, CV, referencer, eventuelle personoplysninger fra personlige breve og i visse tilfælde testresultater. Dette skal sikre, at vi kan gennemføre rekrutteringsprocessen.

Retsgrundlag: Samtykke

Når du deltager i Polygons markedsføringsaktiviteter
Polygon håndterer dine kontaktoplysninger (navn, telefonnummer, e-mailadresse) i forbindelse med forskellige typer af markedsføringsaktiviteter, såsom begivenheder og kundeundersøgelser. Hvis du bliver kontaktet af os for at deltage, kan du til enhver tid fravælge det ved at følge linket i vores e-mailmeddelelse eller ved at kontakte os på info@polygondb.dk.

Retsgrundlag: Legitim interesse

Hvordan indsamler Polygon personoplysninger?
Polygon indsamler først og fremmest dine personoplysninger gennem forskellige kontakter med dig, eller gennem det forsikringsselskab, du er kunde hos.

Hvem får adgang til dine personoplysninger?
De personoplysninger, der indsamles, vil først og fremmest blive behandlet internt i Polygon. Dine oplysninger kan blive brugt eller kan blive gjort tilgængelige for tredjepartsvirksomheder eller -organisationer, der bistår Polygon med at opfylde Polygon’s forpligtelser eller leveringsforpligtelse over for dig. Eksempler på sådanne aktører er Polygon’s tredjepartsleverandører af IT og økonomi samt virksomheder, som Polygon  samarbejder med for at opfylde sit engagement. Polygon er ansvarlig for, hvordan oplysningerne behandles, også når dette sker hos en anden part. Hvis der foreligger en myndighedsafgørelse eller en forpligtelse i henhold til loven, er Polygon  forpligtet til at videregive de oplysninger, som afgørelsen eller loven fastsætter.

Hvor længe gemmer Polygon mine personlige oplysninger?
Når det/de formål, som personoplysningerne er blevet indsamlet til, er opfyldt, vil disse blive sorteret. Det betyder, at dine personoplysninger kun vil blive gemt, så længe det er nødvendigt for, at vi kan administrere de formål, der angives ovenfor, eller så længe vi er nødt til at gemme dem i henhold til lovgivningen, f.eks. i henhold til Regnskabsloven.

Vi sletter ikke dine personoplysninger, når der er et lovkrav om at gemme dem eller et retsgrundlag for at beholde dem, f.eks. når du har en forsikring eller en verserende skadessag hos os.

Hvilke rettigheder har jeg?
Du ejer retten til dit privatliv og dermed til dine personoplysninger. Derfor har du ret til at anmode om information om de personoplysninger, der behandles om dig hos Polygon. Du skal i så fald anmode om dette skriftligt til info@polygondb.dk. Hvis du mener, at en oplysning om dig er forkert eller vildledende, eller hvis du ønsker, at den bliver slettet, bedes du henvende dig med din anmodning.

Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
Polygon arbejder kontinuerligt på at beskytte dit privatlivs fred og de oplysninger, vi har om dig. Det betyder, at vi træffer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der har til formål at forebygge og forhindre, at oplysninger går tabt eller videregives til uautoriserede personer. Adgang til dine oplysninger gives kun til dem, der har brug for det for at kunne udføre deres arbejdsopgaver. Behandling af oplysninger logges og kontrolleres systematisk. Kryptering af oplysninger sker efter behov, og vi arbejder løbende på at forebygge IT-sikkerhedshændelser i vores informationssystemer.

Håndtering af cookies
Vi bruger cookies på vores hjemmeside. I henhold til loven skal alle, der besøger en hjemmeside, informeres om, hvad cookies bruges til, og det skal også være muligt at give sit samtykke til, at der bruges cookies med det formål at gemme eller hente oplysninger i f.eks. mobil eller computer. Du kan få flere oplysninger på vores hjemmeside.

Kontaktoplysninger
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os:
Polygon DB A/S (CVR nr. 31 85 98 83)
Stamholmen 193 B
2650 Hvidovre
+45 72 28 28 18
E-mail: info@polygondb.dk.

Opdatering af politik
Polygon forbeholder sig ret til at gennemse, revidere og opdatere denne politik om beskyttelse af privatlivets fred efter behov. Du kan altid finde den nyeste version på vores hjemmeside.

Revideret: 2. oktober 2018