Måleinstrumenter

Service icon

Måleinstrumenter

Gann-måler: Er en non-destruktiv måler, målingen sker efter måleprincippet for kapacitive elektriske felter. Målefeltet opstår mellem den aktive kugle på instrumentets top og den materialemasse som skal undersøges. Forandringer i det elektriske felt gennem materialet og fugtighed indikeres i digitalenheder.

Ifølge producentens anvisninger kan nedstående skema give en reference til aflæsningen.

Målingerne bør understøttes af destruktive prøver såfremt konstruktionerne indbygges.

Delmhorst J/2000 sc: Er et instrument som bruges til at måle fugtindholdet i træ. Der måles med en elektrisk modstandsmåler. Angivne fugtighedsprocenter i træet skal ses i relation til, at trænedbrydende svampe generelt kan spire, og angreb således udvikles, når træets fugtindhold overskrider ca. 20 %, og at der ved fugtighedsprocenter over 15-17 % dels er risiko for vækst af skimmelsvampe, samt betingelser for at svampeangreb under udvikling kan forsætte væksten

Trotec: Er et instrument som bruges til at måle den relative luftfugtighed samt temperatur (herefter benævnt % RF). Den relative luftfugtighed er et udtryk for den ligevægtsfugt der indstiller sig mellem fugt i materialet samt i den omgivende luft.

Måleresultaterne er et udtryk for fugtniveauet på det sted, hvor målingen er foretaget, men ikke nødvendigvis for det generelle fugtniveau over hele overfladen.