Teknisk skadeservice

Vi har teknisk viden og kompetence til følgeskadebekæmpelse og renovering af maskiner, installationer, elektronisk udstyr og køretøjer efter brand, vandskade eller anden forurening.

Service icon

Teknisk skadeservice

Vi har teknisk viden og kompetence til følgeskadebekæmpelse og renovering af maskiner, installationer, elektronisk udstyr og køretøjer efter brand, vandskade eller anden forurening.

Polygon Teknisk Skadeservice er et kraftcenter for teknisk skadeservice i forbindelse med reparationer af vand- og brandskadet udstyr og maskineri. Tekniske reparationer er en højt specialiseret service.

Polygon har to egne afdelinger for teknisk skadeservice, som reparerer teknisk udstyr, maskiner, installationer og produktionsudstyr henholdsvis ved Roskilde og ved Skanderborg. Disse to afdelinger går under navnet Polygon Teknisk Skadeservice. De to afdelinger indgår i følgeskadeberedskabet med skadebekæmpelse og renovering af teknisk udstyr/installationer efter forureningsskader som f.eks. brand, væsker, kemisk udslip og andre ofte korrosive forureningstyper.

De to centre er fuldtudstyret med biler, rensefaciliteter, udtørring, lager og værksted samt almindeligt mobilt udstyr.

Følgeskader på teknisk udstyr består typisk af korrosion som følge af aggressive forbrændingsstoffer og tilsmudsning (sod, salt, støv, skidt m.v.), hvilket er kritisk for udstyrets efterfølgende funktion. Hurtig og kompetent teknisk følgeskadebekæmpelse er vigtigt for at optimere renoveringsmulighederne efterfølgende og reducere omkostningerne hertil samt minimere et evt. driftstab for virksomheder.

Polygons almindelige skadeservicevagt kan rekvirere døgnvagt fra de to Polygon Teknisk Skadeservice afdelinger 24/7. Vagten fra Polygon Teknisk Skadeservice vil være på vej til skadestedet senest 30 minutter efter rekvirering. Polygon Teknisk Skadeservice's vagt kan også rekvireres direkte via egen døgnvagtstelefon.

I forbindelse med arbejdet bliver det brand- eller vandskadede udstyr demonteret. Det er ofte produktionsudstyr eller komplekse instrumenter. Typisk bliver hver komponent renset, genkalibreret og samlet. Det er præcisionsarbejde, der kræver teknisk ekspertise og indgående viden om hele processen.

Der er op til 60 % at spare på en teknisk restaurering og reparation i forhold til omkostningerne ved at købe nyt maskineri. Vores erfaringsdata viser desuden at CO2 footprint reduceres i omtrentlig samme takt som omkostningerne. Der er yderligere besparelser at hente, fordi det også forkorter et eventuelt produktionsstop på grund af leveringstid på nyt udstyr og maskiner, samt man sparer den tid og de ressourcer, der skal bruges til at sætte medarbejderne ind i det nye materiel. Den økonomiske gevinst er endnu større, hvis man medregner den administrative byrde ved at finde og bestille erstatningsudstyr og omkostningerne ved, at produktionen ligger stille i længere tid, før det nye udstyr kan tages i brug.

Polygon Teknisk Skadeservice har mulighed for at trække på ressourser fra vores traditionelle skadeservice forretning til ikke tekniske delopgaver i projekterne. Det betyder, at vores teknikere kan fokusere på de tekniske dicipliner i et projekt. Det medfører en markant konkurrencefordel på både små men især større skader, hvor arbejdet kan organiseres rationelt på kompetenceniveauer.

Da vi indgår i Europas største skadeservicevirksomhed, så har vi adgang til næsten ubegrænset mobil kapacitet på både teknisk mandskab og udstyr. Storskadesetup er lagt fast i velfungerende processer f.eks. når det gælder logistik, materialer, udstyr og mandskab med forskellige kompetencer.

Kontakt Polygon Teknisk Skadeservice

24 790 790

Teknisk følgeskadebekæmpelse består bl.a. af:

  • Kloridmåling på og omkring teknisk udstyr/installationer
  • Måling af flourid forurening efter lithium ion batterier involveret i brand
  • Måling af andre korrosive forbrændingsresidualer med væskekromatograf
  • Vurdering af risiko for korrosion i øvrigt f.eks. fugtniveau eller risiko for atypiske korrosive forbrændingsresidualer
  • Yderligere følgeskadebekæmpelse på korrosionsfølsomme overflader samt elektronik og elinstallationer
  • Sikring af udstyr på stedet ved afdækning og fugtreduktion eller flytning af udstyr om nødvendigt
  • Rapportering af skadevurdering og korrosionsrisiko samt anbefalinger til næste indsats