Selskabsledelse

Selskabsledelse

Polygon stræber efter altid at overholde love, regler, standarder og krav, herunder etiske principper, der gælder inden for vores forretningsområde.

Vi har et adfærdskodeks, der tydeligt beskriver, hvad der er passende opførsel, når vi interagerer med kunder, medarbejdere, underleverandører og andre interessenter. Det er også vigtigt, at vores underleverandører kender og overholder vores adfærdskodeks.  

Polygon har en nultolerance overfor korruption, og Polygons medarbejdere skal nøje overholde regler og love om monopolforebyggelse. Vi har udviklet klare retningslinjer på området, så alle vores medarbejdere kender vores standpunkt og kan hjælpe med at opretholde det. Polygons medarbejdere har gennemgået e-læring med afsluttende test angående anti-korruption og monopolforebyggelse.

Er en medarbejder vidne til en overtrædelse af Polygons retningslinjer, gældende love eller etiske regler, har vi en hotline, der kan behandle sager, som ikke kan tages op direkte med den lokale ledelse eller HR-afdeling.