Vores services

Polygon tilbyder en komplet vifte af tjenester inden for skadeservice, teknisk skadeservice og fugtteknik. Vi hjælper privatpersoner, institutioner og virksomheder tilbage til en normal dagligdag, når uheldet er ude.

Polygon besidder den nødvendige viden, den mandskabsmæssige størrelse og de tekniske kompetencer til at yde effektiv skadeservice – uanset skadetype og størrelse. Vi håndterer skader f.eks. forårsaget af brand, vand, storm, eksplosioner, olie- og kemikalieudslip eller hærværk. Derudover har Polygon særlige kompetencer inden for identificering, analyse og bekæmpelse af fugt og skimmelsvamp samt teknisk skadeservice.

Mere om vores services