Specialrengøring

Begrebet ‘specialrengøring’ dækker over alle de aktiviteter, vi udfører i forbindelse med diverse skader efter brand, vandskader, stormskader, eksplosioner, olie- og kemikalieudslip og hærværk.

Rengøring efter skade

Polygon har mere end 50 års erfaring inden for skadeservice, hvor vi har arbejdet med at redde værdifulde bygninger og bygningsdele samt restaurere alt fra maskiner, elektronik og edb til diverse inventar, indbo, tekstiler og tøj.

Opgaven for os består i at fjerne alt, hvad der er ødelagt og derefter genetablere, renovere og restaurere alt andet, hvor det kan betale sig. Det vil sige, når det er billigere og bedre end at nyanskaffe.

Er det muligt, udfører vi rengøring og renovering på stedet, ellers transporteres effekterne til ét af vores ni skadecentre, hvor specialister har særligt udstyr til at udbedre skaderne med.

Alt hvad vi renoverer bliver leveret tilbage i ren, tør, lugtfri, repareret, og velfungerende stand. Intet mindre!

Kontakt Polygon

7011 0044