Specialrengøring

Begrebet ‘specialrengøring’ dækker over alle de aktiviteter, vi udfører i forbindelse med diverse skader efter brand, vandskader, stormskader, eksplosioner, olie- og kemikalieudslip og hærværk.

Service icon

Specialrengøring

Begrebet ‘specialrengøring’ dækker over alle de aktiviteter, vi udfører i forbindelse med diverse skader efter brand, vandskader, stormskader, eksplosioner, olie- og kemikalieudslip og hærværk.

Hos Polygon arbejder vi med at redde værdifulde bygninger og bygningsdele samt restaurere alt fra maskiner, elektronik og IT til diverse inventar, indbo, tekstiler og tøj.

Opgaven for os består i at fjerne alt, hvad der er ødelagt og derefter genetablere, renovere og restaurere alt andet, hvor det kan betale sig. Det vil sige, når det er billigere og bedre end at nyanskaffe.

Er det muligt, udfører vi rengøring og renovering på stedet, ellers transporteres effekterne til et af vores skadecentre, hvor specialister har særligt udstyr til at renovere effekterne.

Alt hvad vi renoverer bliver leveret tilbage i ren, tør, lugtfri, repareret, og velfungerende stand.

Mere om specialrengøring