Vores ansvar

Det er vores ansvar at drive forretning ved hjælp af høje etiske standarder, respekt for individet og samfundet, og ikke mindst sørge for en bæredygtig praksis, der bidrager til et bedre miljø. Vi forventer, at vores medarbejdere går forrest som et godt eksempel og bruger vores værdier: kompetence, integritet og empati som ledetråde i deres hverdag.

Vi sørger altid for at overholde gældende love, regler, standarder og krav, herunder også etiske standarder, der gælder for vores forretningsområde. Vi arbejder i farlige miljøer, og derfor kan der ske uheld. Det er derfor vigtigt, at vi sørger for at tage alle forholdsregler, så vi undgår ulykker og arbejdsskader bedst muligt, og yderligere gør vores bedste for at mindske sygefraværet. Vi arbejder konstant på at nedbringe vand- og energiforbrug samt mængden af affald.  

Udover vores ansvar angående miljø, sundhed og sikkerhed samt god selskabsledelse, samarbejder vi også med brancheorganisationer for at drive kvalitetsstandarder og fremme bedre vilkår for vores arbejdsstyrke, etiske forretningsmetoder og miljøinitiativer. 

 

Nedenfor kan du læse meget mere om, hvad vi i Polygon gør for at passe på klimaet i vores ESG-udgave af "Bag om Polygon".

Mere om Polygons ansvar