Bæredygtighed

Polygon og bæredygtighed

Polygon arbejder kontinuerligt for at reducere vores miljøpåvirkning ved at fokusere på at nedbringe vores vand- og energiforbrug samt mængden af affald.

Polygons kerneopgave er at restaurere beskadiget ejendom. Vi har udviklet en række skadeserviceydelser, der er med til at beskytte miljøet, da vi reparerer og bevarer så meget som muligt. Vi nedbringer dermed behovet for at udskifte inventar og udstyr, hvilket mindsker omkostningerne for miljøet i form af indhentning af råmateriale, forarbejdning, energiforbrug og distribution, ligesom det nedbringer mængden af affald.

Vi har nyskabende løsninger, så vi kan restaurere vandskadet maskineri og udstyr, der normalt ville blive afskrevet som tab. Vi restaurerer også elektronik og IT-udstyr, når det er muligt, samt mindre eller moderat beskadiget gods. 

I Polygon er bæredygtighed en helt naturlig del af vores kerneforretning. Vi hjælper vores kunder med at minimere risikoen for, at der opstår skader. Derudover hjælper vi med at minimere konsekvensen af pludseligt opstået skader. Vi sparer på ressourcerne og sørger for, at ting og materialer kan blive genanvendt. På den måde bidrager vi til den grønne omstilling og sænker samtidig omkostningerne for samfundet generelt.

 

Science Based Targets

I Polygon er vi ambitiøse, når det kommer til grøn omstilling. Polygon Group har d. 9. januar 2023 indsendt vores ”commitment letter” til Science Based Targets initiative (SBTi). Ved at underskrive og indsende vores ”commitment letter” indikerer vi som virksomhed, at vi arbejder med at sætte konkrete målsætninger, baseret på videnskab, vedrørende nedbringelse af vores CO2-aftryk, på linje med SBTi’s målsætningskriterier i henhold til Parisaftalen. Vores commitment letter er godkendt af SBTi og Polygon Group er nu i gang med at definere de konkrete forpligtigelser ift. nedbringelse af vores CO2-aftryk, der efterfølgende skal godkendes af SBTi.

 

Greenhouse Gas Protocol

I Polygon har vi taget et bevidst valg om, at ESG skal være del af vores kerneforretning. Vi har derfor siden 2022 beregnet vores samlede CO2-aftryk i Polygon ved hjælp af Greehouse Gas protokollen, Scope 1, 2 og 3. Beregningerne skal bidrage til, at vi i Polygon kan dokumentere vores klimaaftryk og herigennem reagere og handle på konkrete initiativer, der kan bidrage til at nedbringe vores samlede CO2-aftryk.