Skadeservice

Vi står til rådighed hver dag, året rundt, 24 timer i døgnet.

Service icon

Skadeservice

Vi står til rådighed hver dag, året rundt, 24 timer i døgnet.

Alle vores afdelinger har vagtbiler og vagtleder, som står klar til at rykke ud 365 dage om året til håndtering af alle typer skader. Vores vagtbiler indeholder udstyr til håndtering af afdækning, sikring af bygninger, opsugning af vand, affugtning, lugtsanering og nødrengøring efter brand. Et væsentligt succeskriterium for optimal skadeservice er, at vi tilkaldes hurtigst muligt. Jo hurtigere vi kan begynde vores skadebegrænsende arbejde, jo større er chancen for, at vi kan redde betydelige værdier, hvilket f.eks. kan være med til at sikre en virksomheds overlevelse.

Vi har 16 afdelinger fordelt over hele landet, hvilket gør os i stand til straks at rykke ud med skadeservice og være fremme ved indsatsstedet med meget kort varsel. Vi har 13 fuld service skadeserviceafdelinger, som alle har eget fugtteknik-kontor. Desuden har alle afdelingerne renoveringslinje, materiel og plads til opbevaring på vores lager. Vi har en specialiseret fugtafdeling, som er landsdækkende og beskæftiger sig med industri og nybyggeri. Vi har yderligere to Polygon Teknisk Skadeservice-afdelinger, som laver teknisk skadeservice. Disse to afdelinger dækker hele landet og står for renovering af teknisk udstyr så som el-tavler, maskiner og værktøj, samt produktionsanlæg m.m. Vi står altid klar til at rykke ud fra den afdeling, der er brug for.

Polygon rykker ud og stopper eller minimerer skader opstået i forbindelse med brand, vandskader, stormskader, eksplosioner, olie- og kemikalieudslip samt hærværk.

Når skaden er identificeret, hindrer vi ødelæggende følgevirkninger i at udvikle sig. Vi vurderer og dokumenterer skaden, samt afdækker eventuelle risici, miljøproblemer m.v.

På denne baggrund udarbejder vi en handlingsplan og anviser konkrete løsninger med tilhørende budgetter. Disse informationer kommunikeres hurtigt videre til de involverede parter og beslutningstagere med henblik på godkendelse.

Når handlingsplanen er godkendt, går arbejdet i gang. Først fjerner vi alle skadede bygningsdele, maskiner og inventar. Vi arbejder bl.a. med sanering af asbest, PCB og blyholdige materialer, hvilket kræver grundig viden om hvordan de miljøfarlige stoffer i materialerne håndteres. Vores medarbejdere har været på kursus i dette og sørger derfor for, at de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger bliver taget, og materialerne bliver håndteret korrekt.

Dernæst udbedrer vi skaderne, herunder sikrer og renoverer bygninger, produktionsudstyr og indbo – og vi genskaber skadelidtes værdier om muligt.

Vores traditionelle skadeservicearbejde inkluderer:

 • Følgeskadebekæmpelse
 • Hjælperøgdykker, følgeskade brand (sikring af løsøre)
 • Rengøring efter brand-, vand- og stormskader
 • Affugtnings- og udtørrings opgaver
 • Skimmelsanering
 • Facaderens
 • Sikring af døre, vinduer, tag efter indbrud, hærværk og stormskader
 • Stormflodssikring
 • Renovering af ejendele
 • Rengøring efter PCB, asbest og bly
 • Lugtsanering
 • Ligsanering

Mere om Polygons skadeservicearbejde