Medlem af SBA

Polygon er medlem af SBA

Polygon er medlem af SBA, som er Servicebranchens Arbejdsgiverforening og en organisation under Dansk Industri. Som medlem af SBA er Polygon forpligtet til at overholde Servicenormen, som består af en række krav omhandlende opdaterede serviceattester og forsikringsvilkår, kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, personalepolitik, uddannelse af personalet og kontrakter på underleverandører.

SBA arbejder for at løfte kvaliteten i servicebranchen, ved at medlemmerne overholder Servicenormen. Dette fungerer derfor også som kundernes garanti for, at tingene bliver gjort etisk og fagligt korrekt hos Polygon. Servicenormens mærke sender et klart signal til kunder, medarbejdere, myndigheder og samfundet om, at Polygon er en etisk ansvarlig samarbejdspartner. Du kan læse mere om Servicenormen på sba.di.dk.