Investor Relations

Polygon A/S er en del af Polygon-koncernen, som har hovedkvarter i Stockholm, Sverige og opererer i 18 lande. Organisationen er decentraliseret, så de lokale enheder har ansvaret for egen resultatopgørelse, men der er samtidig en klar struktur og retningslinjer for central regnskabsaflæggelse. 

For mere information om Polygon-koncernen gå til www.polygongroup.com/investors/.