Investor Relations

Polygon DB A/S er en del af Polygon-koncernen, som har hovedkvarter i Stockholm, Sverige og opererer i 14 lande. Organisationen er decentraliseret, så de lokale enheder har ansvaret for egen resultatopgørelse, men der er samtidig en klar struktur og retningslinjer for central regnskabsaflæggelse. Polygon-koncernen følger det svenske kodeks for god selskabsledelse.

Polygon-koncernen har været ejet af Triton siden 2010. Triton er et privat investeringsselskab, der investerer i og støtter op om den positive udvikling af mellemstore virksomheder med hovedkontor i Nordeuropa. Triton fokuserer på virksomheder i Østrig, Danmark, Finland, Tyskland, Italien, Norge, Spanien, Sverige og Schweiz samt virksomheder, der opererer inden for industri, erhvervsservice og forbruger-/sundhedssektoren.

Triton arbejder på at skabe bedre virksomheder på længere sigt og ønsker at bidrage med bæredygtige driftsmæssige forbedringer og vækst.

Læs mere på www.triton-partners.com

I april 2014 introducerede Polygon-koncernen erhvervsobligationer, der erstattede koncernens tidligere bankfinansiering.