Facaderens

Specialrengøring
Service icon

Vi udfører facaderens på alle typer facader og efter alle typer skader. Der kan f.eks. være tale om brandskader, hærværk eller graffiti.

Polygon har igennem tiden raffineret vores metoder og remedier mht. graffitirens, så vores afrensning i dag er særdeles effektiv. Hertil kommer en målsætning om et minimalt brug af kemikalier samt skånsom behandling af den overflade, der skal afrenses. Når objektet er renset, kan vi efterfølgende dække overfladen med et beskyttende lag, så ny hærværksmaling vil have svært ved at hæfte på overfladen.

Vi råder over flere typer afrensningsanlæg, herunder højtryksrenser, tøris- og lavastensblæsning. Vi vælger altid metoden ud fra facade- og skadestype for at skåne facaden mest mulig.

Tørisblæsning

Tørisblæsning er en miljørigtig afrensemetode, hvor vi anvender tøris som blæsemiddel. Blæsning med tøris er en praktisk og effektiv afrensningsmetode, der ikke beskadiger de overflader der renses.

Tørisblæsning er en tør rensemetode, og tørispillerne omdannes til luft i det øjeblik, de rammer en overflade. Dette betyder, at den behandlede overflade efterlades tør og ren uden behov for yderligere rense- eller blæsemidler. Tørisblæsning kan bruges på områder, hvor andre metoder ikke er anvendelige. Det er f.eks. muligt, med tørisrensning, at rense direkte på el-motorer og tekniske anlæg med elektriske og hydrauliske komponenter. Tørisblæsning er også velegnet til at fjerne belægninger som lim, lak, olie, fedt, kulstøv, sod og slipmidler.