Brand

Ved brand er det Polygon’s opgave at gøre rent efter branden, redde løsøre og udbedre følgeskader såsom røgskader, oxidering og vandskader forårsaget af slukningsarbejdet.

Service icon

Brand

Ved brand er det Polygon’s opgave at gøre rent efter branden, redde løsøre og udbedre følgeskader såsom røgskader, oxidering og vandskader forårsaget af slukningsarbejdet.

En hurtig og effektiv indsats er vigtig for at begrænse skader og omkostninger forårsaget af ild og røg. Skadesbegrænsning udføres i form af afdækning, sikring af skadested, genhusning, opsugning af vand, etablering af affugtning, klorid/syremåling, redning og bevaring af løsøre, herunder hjemtagelse af løsøre til opbevaring/tørrekabine.

På en brandtomt fjerner vi alle udbrændte bygningsdele, maskiner og inventar. Herefter inspiceres bygninger og inventar. Her foretager Polygon – typisk i samarbejde med en repræsentant fra kunden – en vurdering af, om der er bevaringsværdige effekter samt tager stilling til opmagasinering, renoveringsindsats m.m. Vores dygtige teknikere har stor erfaring i at vurdere, om restaurering af udstyr og indbo kan lade sig gøre – og om det kan betale sig at renovere i forhold til at nyanskaffe. 

Når der er tale om større brandskader deler Polygons afdelinger både medarbejdere, viden og udstyr efter behov. Vi bruger ofte underleverandører ved genopbygningsopgaver. Her vil vi som oftest stå for projektledelsen.

Vores hovedopgave er at rydde op efter branden, minimere følgeskaderne og klargøre bygningen, så den kan tages i brug igen hurtigst muligt.

Ved enhver skade er der forsikringsuddannet vagtleder til stede. Der udarbejdes skaderapport inkl. fotodokumentation. Rapporten vil være i hænde senest førstkommende hverdag.

Polygon har også et vagthold af medarbejdere med hjælperøgdykkeruddannelse. Vores medarbejdere kan derfor assistere brandvæsenet med deres beredskabs- og værdiredningsplan, hvis det bliver nødvendigt.

Vores brandskadeservices inkluderer:

  • Bortskaffelse 
  • Håndtering, transport og opbevaring af indbo
  • Rensning
  • Fjernelse af sod
  • Lugtbehandling
  • Korrosionskontrol
  • Restaurering af ejendom og indbo
  • Teknisk restaurering