Byggeaffugtning og byggeklima

Klima
Service icon

De tætte og højt isolerede bygninger vi har i dag, giver gode betingelser for skimmelsvamp og andre indeklimaproblemer, hvis fundamenter og bygningsdele ikke får tid til at tørre, inden de bliver indesluttet af fortsat byggeri.

Med det rigtige byggetekniske klima undervejs i byggeprocessen kan tidsplanen overholdes

I byggeprocessen anvendes fugtige byggematerialer så som beton, gips og lim. For at styre klimaet og luftfugtigheden og hjælpe tørringen af byggematerialer og bygningskonstruktioner kan vi f.eks. tilføre ventilering, varme og tør luft. Med stor erfaring og teknisk kompetence kan vi hjælpe dig med at sikre bygningens klima igennem hele byggeprocessen og sørge for, at byggematerialer kan hærde og tørre hurtigt, så byggeriet kan fortsætte.

Arbejdet med affugtning og forebyggelse skal tilpasses den enkelte bygning og dennes byggematerialer. Vores installationer er midlertidige klimaløsninger, og løsningerne kan flyttes rundt, som projektet skrider frem.

Beskyt klimaet i din bygning

I byggeprocessen fungerer vi som rådgivere for byggelederen mht. fugt og klima. Byggelederen har ofte mange ansvarsområder, og ved at engagere os i projektet får byggelederen en pålidelig, dedikeret og kompetent person, som altid står til rådighed for eventuelle fugtspørgsmål. Vi lytter og tager hensyn til forholdene i det enkelte byggeprojekt, og vi anbefaler den bedste løsning til det specifikke projekt.

Polygons fugtteknikere kan hjælpe med at undersøge fugtskader, samt udvælge de rette materialer og rådgive om den bedst mulige vej til en tør byggeproces.

Involver os fra starten af projektet

Ofte bliver vi kaldt ud, når fugtniveauer allerede er for høje. Hvis vi i stedet bliver kontaktet i planlægningsstadiet, kan vi bidrage til at byggeprojektet følger tidsplanen og budgettet, så eventuelle driftstop i hvert fald ikke er forårsaget af fugtproblemer.

I de tidlige stadier, er det lettere at planlægge forebyggelse af fugt i forbindelse med et byggeri. Vi kan planlægge og kontrollere situationen fra byggeprojektets begyndelse og hele vejen til den afsluttende byggefase for at optimere tørringen og holde tidsplanen. Vi gennemfører løbende tilsyn med bygningen for at sikre, at udstyret kører optimalt, og vi kan foretage fugtmålinger og lufttæthedsprøver, hvis det er relevant.

Bygningsejer undgår også den risiko, der er forbundet med, at fugt bliver synlig, når bygningen er færdig, og brugere eller lejere af bygningen allerede er flyttet ind. 

Fordele ved at have Polygon med i byggeprocessen:

  • Med det rigtige byggetekniske klima hjælper vi med at holde tidsplanen.
  • Undgå uforudsete forsinkelser og driftstop pga. fugtproblemer.
  • Vores fugtteknikere rådgiver løbende den byggeansvarlige omkring fugt.
  • Vi engagerer os i projektet hele vejen igennem byggeprocessen.
  • Undgå svære følgeskader forårsaget af fugt.
  • Løbende opfølgning samt slutrapportering/dokumentation.
  • Vi forbedrer kvaliteten og indeklimaet i bygningen.