Sundhed og sikkerhed

Sundhed og sikkerhed

Medarbejdervelfærd er vigtigt for Polygon. Vi arbejder struktureret for at undgå ulykker på alle vores arbejdspladser. Derfor holder vi øje med sygefraværet og arbejdsskader via månedlige rapporteringer. Vi arbejder i farlige miljøer, og derfor kan der ske uheld, men vi tager alle forholdsregler. 

Vi har sikkerhedsretningslinjer, og vi sikkerhedsuddanner vores medarbejdere og arbejder fortsat på at nedbringe antallet af ulykker. I vores branche er beskyttelsesudstyr og -tøj samt udluftning for at undgå eksponering for skadelige stoffer afgørende, ligesom vi er opmærksomme på ikke at udlede farlige partikler, når vi rydder op på et skadested.